NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Beplanting voor speelplaatsen

Een van de maquettes
Een van de maquettes

De deelnemers hadden elk een plant bij zich, bij wijze van kennismaking vertelde iedereen iets naar aanleiding van die plant: waarom juist die plant, een jeugdherinnering, ervaring, mooie details, van alles kwam voorbij. Bovendien werd meteen de breedte van het onderwerp zichtbaar.

 

Bij de aanleg van beplanting moeten veel keuzes gemaakt worden. In een helder verhaal zette Hanneke Lewin van Vuure een en ander op een rij. Allereerst de speelwaarde natuurlijk, maar om een succes te creeren zijn er veel meer keuzes nodig: De inrichting van het terrein, voor welke leeftijdsgroep? De maat van het pootgoed, want klein is wel goedkoop maar ook snel onder de voet gelopen. Het moment van aanplanten, jonge struikjes zijn 's winters amper zichtbaar dus plant liefst tegen de tijd dat ze groen worden. Gebruik je inheems materiaal? Dat is vaak sterker en heeft meerwaarde voor vogels en insecten.

Sociale betrokkenheid zorgt ervoor dat de aanplant gekoesterd wordt, en af en toe een gietertje water krijgt. Dat kun je bereiken door de beoogde doelgroep mee te laten helpen bij het planten. Kinderen zullen de zelf geplante struikjes eerder ontzien. Bovendien is het planten een prima moment om informatie over de verzorging van het plantgoed te geven.

 

Op elke speelplek is het mogelijk om hoekjes te maken waar kindervoetjes niet zo snel komen. Rond stapstenen, tegen een muur of bij een stapelmuurtje als afscheiding. Op zulke plaatsen kun je bloemenmengsels inzaaien. Je kunt de beplanting zelfs voorlopig beschermen door er stekelstruiken omheen te zetten. Als er veel takken van de struiken afgebroken worden, kun je maar beter losse takken om mee te spelen aanbieden. Door te kijken naar hoe er gespeeld wordt en waarom dingen gesloopt worden kun je vaak oplossingen voor problemen vinden.

 

De omgeving, ouders, leerkrachten, buurtbewoners hebben wel eens een ander beeld van de speelplaats dan de ontwerper voor ogen staat. Heel belangrijk is het om vroegtijdig helder over het ontwerp te zijn. Een natuurspeelplaats is rommeliger dan een vertrouwde speelplek op gladgeschoren gazon. Kinderen zitten hier niet mee, ouders, omwonenden en leerkrachten vaak wel. Door naar hun eigen ervaringen te vragen, waar zij zelf vroeger speelden, komen al snel herinneringen aan overhoekjes en onlandjes boven. Dergelijke uitwisseling, 'dat gun je je kind toch ook', vergroot de acceptatie. Je kunt ook contrasten in het ontwerp opnemen, bijvoorbeeld een ruige stapelmuur naast een strakke vlonder. Zo laat je zien dat het er over nagedacht is.

 

Natuurlijk blijft een kinderspeelplaats en beplanting een lastige combinatie. Neem bijvoorbeeld de behoefte van kleuters om plantjes 'water' te geven met zand, of kinderen die zo graag een hut willen bouwen en toch echt takken nodig hebben, of 's winters in dorre, kale struikjes geen aanplant herkennen. Geen opzet, maar hier zijn weinig planten tegenop gewassen. De combinatie van een uitgekiend ontwerp, kennis van de doelgroepen en psychologisch inzicht is nodig om alle kikkers in één kruiwagen te krijgen.

 

Vaak wordt geld als beperkende factor genoemd, in de praktijk blijkt dat geld alleen niet gelukkig maakt. Mensen die zich betrokken voelen en zich in willen zetten zijn pas echt goud waard! Voor hulp bij de aanleg zijn vaak wel liefhebbers te vinden, maar voor het onderhoud is dat vaak lastiger. Belangrijk is het dan ook om al tijdens de ontwerpfase afspraken te maken over het onderhoud.

 

Na een heerlijke lunch, gemaakt door de Griekse kokkin Eleftheria, werden de deelnemers in groepen verdeeld om maar eens zelf aan het werk te gaan. In de kassen lagen 5 fikse hopen grond, elke groep kreeg een opdracht om een natuurspeelplaats te maken en rekening te houden met de beplanting. Aan het werk dus bij een school, in een park, kinderdagverblijf, in een broekbosje etc. In en rond de kassen was allerlei materiaal te vinden om de boel leuk aan te kleden. Terwijl het ene groepje eerst eens ging vergaderen en ontwerpen begon een ander groepje gewoon te graven, te verzamelen en aan te knutselen. Na een uurtje was het tijd om elkaars bouwsels te bekijken waarbij elk groepje toelichtte wat ze gedaan hadden en wat hun overwegingen erbij waren.

 

Bij de afsluiting waren de deelnemers enthousiast over het gebodene maar bleek ook dat het naar meer smaakte, veel meer. Hoewel iedere speelplaats verschillend is en 'Top Tien' beplantingslijstjes daardoor niet te geven zijn is er wel behoefte aan meer kennis over soorten, zowel bomen en struiken als soorten waarmee het goed spelen is. Grote kans dat deze dag een vervolg krijgt.


Een van de maquettes
Een van de maquettes
Aan het werk!
Aan het werk!
 

Het eten van kok Eleftheria
Het eten van kok Eleftheria
 


| |
Vriend of partner worden