NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Coupure links: geschiedenis en huidige situatie

Geschiedenis
De Coupure werd gegraven tussen 1751-1753 en zorgde voor een snellere verbinding voor de scheepvaart (van de Leie naar Brugge en Oostende). Een ‘coupure’ is een doorsnede, een manier om de meanderende oevers van een rivier recht te trekken.
Aan de Hospitaalstraat was vroeger een sluis. Je ziet de versmalling nog onder de brug.
Aan de oevers werden bijvoorbeeld eiken geplant. Naast hun esthetische waarde waren die ook nuttig: deze bomen zorgden voor een veilige wegmarkering in het donker en de houtopbrengst werd als brandstof gebruikt. Langs de Coupure werden ook akkertjes aangelegd om groenten te kweken.
Niet iedereen was gelukkig met de aanplanting van bomen. Linnenblekers bijvoorbeeld vreesden dat afvallende bladeren vlekken zouden maken op het linnen. Groentekwekers kloegen dat de bomen te veel zon, water en licht afnamen. De molens aan de Coupure kregen dan weer te weinig wind. Openbaar groen had lange tijd een functionele waarde (voor houtopbrengst bijv.). Pas in de 19de eeuw krijgt groen een esthetische en een beperkte recreatieve functie. De Stad legt boulevards en ‘wandelingen’ aan, vooral bedoeld voor de rijke burgerij om langs te flaneren en pronken. Pas in de 20ste eeuw wordt openbaar groen echt voor iedereen en wint de recreatieve functie aan belang.
Huidige situatie
Sinds 2010 worden schapen ingezet voor het beheer van de taluds van de Coupure. In mei en in september grazen de schapen ongeveer 3 weken op de taluds. Het graasbeheer zorgt voor een gevarieerde vegetatie. Bovendien kan het op deze plek ook makkelijker gebeuren dan met grote maai- en opzuigmachines.
Andere plekken waar schapen grazen: bermen t.h.v. de Blaarmeersen, geluidsberm in de Bourgoyen en enkele weitjes in Sint-Amandsberg.

Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden