NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Geïntegreerd natuurlijk spelen

Geintegreerd Natuurlijk Spelen (2011-2013)

 

Doel

Het project Geintegreerd Natuurlijk Spelen (mede gefinancierd door de provincie Overijssel) beoogde het bewustzijn te vergroten dat het mogelijk is, zonder al te grote en dure ingrepen, natuurspeelplaatsen beter toegankelijk te maken voor alle kinderen, ook dus voor kinderen met een beperking.


Resultaten

Op 23 november 2012 werd in Zwolle het boek 'Allemaal spelen!' gepresenteerd. Dat gebeurde in de Schellerdriehoek, een van de twee pilots van het project.


Het boek 'Allemaal spelen!' heeft als ondertitel 'Aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking'. Het boek is geschreven door een team van specialisten op de verschillende werkterreinen die bij dit thema betrokken zijn: Ilse Vonder (groene orthopedagoge, o.a. initiatiefnemer van het vergroenen van een speelplaats bij een centrum voor kinderen met autistische beperkingen e.d. in Apeldoorn); Anke Wijnja (ontwerpster van natuurspeelplaatsen, auteur van een publicatie over concrete aanpassingen voor kinderen met een fysieke beperking); Ilse van der Put (Speeltuinbendeleider; een project van de NSGK om speelplaatsen beter toegankelijk te maken voor kinderen met beperkingen, door deze kinderen de speeltuin voor en na de behandeling te laten testen), Marianne van Lier (specialist op het gebied van natuurlijk spelen) en Marjan Wagenaar (de projectleidster, die de taak had van alle verhalen een lopend geheel te maken en ook zelf een aantal tekstgedeelten, fotokeuze etc. voor haar rekening nam). Margot Reesink (betrokken bij de omvorming van speeltuin Moby Dick in Beverwijk) schreef een 'intermezzo' over dit project en heeft ook de eindredactie op zich genomen. Verder hebben we ondersteuning gehad van meelezers als Anneke Rodenburg (ontwerpster o.a. van het groene speelplein in Apeldoorn, orthopedagoge), Sophie Sliepen (groene pedagoge), Sterre Delamarre (moeder van een autistisch kind). Machteld Klees (Bureau Zonneklaar) heeft tenslotte de vormgeving verzorgd.

 

Het begrip 'beperking' hebben we breed opgevat. Dus zowel kinderen met alle mogelijke fysieke beperkingen als kinderen met ADHD, autisme en verstandelijke beperking hebben we meegenomen in het verhaal. Belangrijkste hoofdstuk is een hoofdstuk waarin een heel scala aan aanpassingen de revue passeren, waarbij de meeste relatief simpel en goedkoop zijn te realiseren.

 

  • Voorafgaande aan het schrijven van de publicatie hebben we in mei 2011 een expertmeeting en een studiemiddag georganiseerd op NME-centrum de Ulebelt in Deventer. Bij deze expertmeeting hebben we alle betrokkenen uitgenodigd om het kader waarin we het project zouden gaan gieten helder te krijgen (waar is precies behoefte aan?), en draagvlak te creeren. Tijdens de studiemiddag waren vooral ontwerpers van natuurspeelplaatsen uitgenodigd/aanwezig. Hen hebben we - door simulatie van beperkingen - aan den lijve laten ervaren wat het betekent als je als kind met beperking(en) op een natuurspeelplaats wilt spelen. Deze middag alleen al zorgde ervoor dat deze ontwerpers vanaf dat moment zich bewust waren van het probleem en er rekening mee zijn gaan houden.


Het boek (te koop voor 14,50 in het Springzaadwinkeltje) biedt alle betrokkenen (gemeenten en andere terreinbeheerders die zich bezig houden met natuurlijk spelen, speeltuinbesturen, ontwerpers, hoveniers/aannemers, ouders en begeleiders van kinderen met een beperking) een goede houvast om concreet aan de slag te gaan.
Het project is afgerond in juni 2013, maar het onderwerp blijft ons boeien. 

 

Verder lezen 

 

Contact via het Springzaadsecretariaat (Machteld Klees). Emailadres: info@springzaad.nl | |
Vriend of partner worden