NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Masterclass playwork

Shelly Newstead
Shelly Newstead

In Denemarken ontstond in Denemarken een tegenbeweging met de naam ‘Skrammelige Platz’. Dat was een plek met voornamelijk rommel waar kinderen konden spelen. Deze beweging is als een grass roots beweging overgesprongen naar Engeland waar enorm veel adventure playgrounds gesticht zijn. In het begin waren er geen volwassenen bij op deze playgrounds. Maar dat ging ook een beetje wringen. Ouders waren bezorgd, er ontstonden soms problemen. Hier duikt een grote tegenstelling op: op het moment dat een volwassene op zo’n Playground binnenkomt, lijkt het als vanzelf alsof hij of zij het toezicht heeft. Deze training ging over hoe je als volwassene aanwezig kunt zijn, en toch de kinderen kunt laten doen wat zij zelf willen doen. De training ging over wat het is om in deze zin een 'Playworker' te zijn.

 

We hebben stilgestaan bij het PARS (Playwork Action Research System) beeld van kinderen en kindzijn.

Uitgangspunt was bijvoorbeeld: 'Play is the business of children themselves' (Lambert 1974)

En een ander mooi dragend citaat:

'It is my opinion that the children to the greatest possible extent ought to be free and by themselves... I am firmly convinced that one ought to be exceedingly careful when interfering with the children's lives and activities.' (SØrensen, 1947)

 

PARS is een aanpak die de kinderen compenseert voor de aanwezigheid van volwassenen in hun tijd en ruimte, door het zogenaamde 'adulteration' te vermijden.  Zo kunnen kinderen doen wat ze nodig hebben en niet wat volwassenen vinden dat ze moeten doen. 'Aldulteration' is wat er gebeurt als het volwassenperspectief boven het kindperspectief gesteld wordt, op welke manier dat ook tot stand komt. In de PARS aanpak moet 'adulteration' zoveel mogelijk vermeden worden.

 

We kregen diverse concepten en technieken aangereikt. Allereerst ben je als volwassene voortdurend aan het observeren, aan het luisteren en aan het reflecteren. Je verzamelt de data die je nodig hebt om te beslissen of je optreedt (intervention) of niets doet (containment). Containment is een activiteit, maar het ziet eruit als 'niets doen'. We hebben de theorie en de technieken toegepast in analyses van filmpjes, we hebben zelf gespeeld en we hebben in de natuurspeeltuin de Kameleon rondgelopen om te zien hoe kinderen kunnen spelen en wat voor verrassingen daarbij kunnen meespelen. Zo kunnen kinderen wel honderd manieren hebben om met een stok te spelen (dat heet in de theorie 'affordances'). We vonden een soort hutje, en we hebben met elkaar gekeken of er nou iets van een deurtje bij was, of dat het misschien een tafeltje was. Je eigen fantasie moet wel mee gaan helpen als je zo’n speelplek vindt.

 

Je kunt je Playwork-pet opzetten en ook weer afzetten. Dat kan overal en daar heb je geen speeltuin voor nodig. Vooral de ouders in de groep hadden daar in de tussenliggende dag mee geoefend en zij brachten hele vernieuwende verhalen mee over de interactie met hun eigen kinderen. Opvallend was dat de kinderen in de gaten hadden dat hun ouders ander gedrag vertoonden. Ze pakten de nieuwe ruimte die ze kregen.

 

Niet alleen is de PARS methode van belang voor je eigen reflectie op je werk met kinderen, ook kun je het gebruiken om je werk met kinderen aan anderen uit te leggen. Dit kan iets positiefs opleveren in de omgeving van speelplekken, en daarmee kun je ook beleidsmatig een verschil maken in de financiële draagkracht voor dit werk.

 

Aan deze inspirerende bijeenkomst namen zo'n 20 deelnemers deel: professionals en vrijwilligers, springzaders, ontwerpers van events en ook van natuurspeeltuinen, BSO-medewerkers, speeltuinwerkers, recreatiemedewerkers, mensen van de Amsterdamse en de Utrechtse Avonturenclubs, zelfs ook beleidsmedewerkers. Het initiatief voor deze PARS masterclass was van Martin van Rooijen, ondermeer regioconsulent Utrecht van Springzaad.

 

Over PARS: www.commonthreads.org.uk

Heb je ook belangstelling voor deze masterclass, graag laten weten aan Martin van Rooijen via

(tekst: Joleen Schipper)| |
Vriend of partner worden