NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Meer informatie De Nieuwe Voorhaven

Geleding van het waterfront
De aanwezige hoofdstructuur bestaat uit lange, parallelle lijnstructuren: De kade, de rij loodsen, de sporen, het hekken, de Voorhavenlaan en het kanaal zelf. Deze structuur strekt zich uit over de site heen en tilt het gebied naar een schaal van de stad.
Het raster is grootmazig met afstanden van 100 m, 60m, 75m…
De geleding van deze layer bepaalt de sky-line en de schaligheid en moet intact blijven. Nieuwe invullingen van loods 24 en het plein volgen deze wetmatigheden. Het is de basislayer, de scène waar het nieuwe verhaal zich afspeelt. Typische elementen die de havensfeer bepalen zoals oude kranen, scheepsrestanten, meerpalen, treinsporen, kasseien, bolders krijgen een vernieuwde betekenis en worden naar de ontwerplayer gehaald.
De fijne geleding van de woonbuurt
De tweede structuur is een echt stedelijk raster op maat van de woning, de straat, het bouwblok. Historisch gegroeid in de 19de-eeuw rond de as Sluizeke-Muide, kleinschalig, niet homogeen
De assen van het huidig park zijn nog restanten van vroegere straten: Rue de Dunkerque en Rue de Marseille (plan 1922). Ook hier is de band met de haven belangrijk: de aanleg van een centrale kasseistrook in de weg verbindt deze straten met de haven

Verwachtingen van de buurt

Overleg met buurt, scholen, jongeren brengen volgende accentpunten naar voor:
- versterking van de sport-en spel-infrastructuur
- behoud van het kinder-speelhuis en het parkje
- behoud van de sportkooi
- speelotheek in de toegangsgebouwtjes
- meer groen
- rustige speelplekken voor meisjes in het park
- beschutting voor kleintjes bij speelplek + banken voor ouders
- gesloten materiaalhok: voor spelmateriaal
- aandacht zitcomfort oudere mensen

Zij zien ook potentialiteiten verder te ontwikkelen in de openbare ruimte:
- het nieuwe plein aan de Voorhaven is een ideale plek voor kermis, vuurwerk en allerhande openluchtfestiviteiten;
- caféboot aan de kade
- een multiculturele 'Noordmarkt' naar analogie met de 'Zuidmarkt' in Brussel zou aan de wijken Muide-Meulestede een bijkomende aantrekkingskracht geven op stadsniveau.
- de Meulesteedsesteenweg moet opnieuw een winkelstraat worden, geen ontwikkeling van extra horeca en grootschalige winkels in de omgeving van de Voorhaven
- meer hondentoiletten aan het park en langs de kade
- barbecueplekjes, een petanqueveld zijn welkom in het park
- atelieruimte voor jeugd eventueel in kelders van de loodsen.| |
Vriend of partner worden