NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Meer over het Groenstructuurplan

In het groenstructuurplan wordt de gewenste ruimtelijke structuur beschreven. Het is een langetermijnvisie en het streefdoel is een natuurrijk groen weefsel dat zich over de hele stad verspreid. Het moet een netwerk vormen van bossen, natuurgebieden, parken, groenassen, bermen en tuinen. Als al die grote en kleine oppervlaktes met elkaar verbonden worden en een grotere natuurwaarde krijgen, zijn we al een hele eind goed op weg. Niet alleen de biodiversiteit zal er wel bij varen, ook de leefkwaliteit van de stadsbewoners zal er op verbeteren. Groen verschaft mogelijkheden tot ontspanning, recreatie, verwondering en rust. Daarnaast heeft groen ook een milderend effect op de temperatuur in de stad en kan het een belangrijke rol spelen in bij integraal waterbeheer en andere milieuaspecten. Het groenstructuurplan heeft aandacht voor landschappelijke kwaliteiten en voor de hoeveelheid, de kwaliteit, de verbinding en de bereikbaarheid van de groenzones.

Het streefdoel in Gent is 10m2 wijkpark/inwoner, op een afstand van maximum 400m van zijn woning. Wijkparken zijn parken van minsten 1 hectare groot. Verschillende groenassen lopen radiaal vanuit het centrum van de stad naar het buitengebied. Langs die groenassen, veelal langs waterlopen gelegen, kunnen fietsers, wandelaars, dieren en planten zich op een aangename en comfortabele manier verplaatsen. Aan de stadsrand worden, in de vier windstreken, grote groenpolen voorzien. Ze zijn minstens 100 ha groot. Een brede, groene ring rond de stad verbindt de groenpolen. Dichter bij het stadscentrum wordt ook een smallere groene ring voorzien, de speelslinger. Die speelslinger bestaat uit een groene, comfortabele fiets- en wandelas die verschillende parken en speelplekken als kralen aan een snoer met elkaar verbindt.

Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden