Springzaad
Delft en omgeving
Springzaad
Delft en omgeving

Vriend of partner worden

Nieuws Delft en omgeving

20 november 2018
Brochure Inspirerende speelnatuur

Springzaad heeft een brochure, in pdf-vorm, gemaakt over 'Inspirerende Speelnatuur'. Wat verstaan we onder speelnatuur? Hoe spelen kinderen daarin? Wat zijn de kenmerken van een echte natuurspeelplek? Hoe herken je die? Hoe zit dat met natuur?

Deze brochure is bedoeld voor iedereen, ouder, leerkracht, ambtenaar of buurtbewoner die wil weten wat we nu eigenlijk onder speelnatuur verstaan. De tekst is uitvoerig geillustreerd met foto's en is geschikt  voor iedereen die met een natuurspeelplek aan de slag wil!

 

De pdf was gratis, op aanvraag, verkrijgbaar via maar is inmiddels in gedrukte vorm (veel mooier!) via het winkeltje te koop.


20 november 2018
Subsidie Jong Leren Eten

Het Programma Jong Leren Eten heeft als doel om jongeren in aanraking te brengen met gezonde voeding. Voor scholen en kinderopvang is hiervoor een subsidieregeling beschikbaar gekomen. Hiermee kunnen de kosten voor een moestuin (deels) worden gefinancierd, een excursie naar boer of tuinder, kooklessen enzovoorts. Ook is er een brochure over moestuinieren, met tips voor scholen tot stand gekomen.

Lees verder » (pdf-bestand)

6 maart 2018
Themabijeenkomst: Laat het kind vrij spelen!

Op 12 april organiseert Stichting Groene Pedagogiek een dag over: Natuur als ontwikkelingsruimte, laat het kind vrij spelen!

Met ondermeer:

  • Interactieve lezing door Dr. Louise Berkhout over Kind en vrij buitenspel.
  • Matthijs de Gruijter (oprichter en directeur van natuur BSO Struin) over 'Natuur als ontwikkelingsruimte volgens Herbert Renz-Polster en Gerald Huther'.
Lees verder » (pdf-bestand)

16 maart 2016
Fietsexcursie 16 maart

Bij elkaar op het schoolplein kijken…

 

Op woensdagmiddag 16 maart gaan we fietsen langs diverse groene schoolpleinen in Delft. Op de scholen wordt iets verteld over de ontwikkeling van het plein en is er gelegenheid om rond te kijken en vragen te stellen.

Lees verder »

2 oktober 2015
Cursus Groene Schoolpleinen

Deze cursus bestaat uit 8 studiedagen op verschillende bij het thema passende locaties en 2 excursies. Hij is bedoeld voor mensen die – op welke manier dan ook – betrokken zijn bij aanleg/gebruik/beheer van groene schoolpleinen. Bijvoorbeeld (groot-)ouders, leerkrachten, buurtbewoners van scholen die hun schoolplein (verder) willen vergroenen of beter willen gaan gebruiken. Maar ook regionale consulenten speelnatuur (of die er aan denken dat te gaan worden) zijn welkom.

De cursus wordt gegeven door Marianne van Lier en Willy Leufgen, bijgestaan door lokale deskundigen.

Per 1 oktober is het mogelijk om een voucher aan te vragen via Groen en Doen die de kosten van de cursus dekt.

Let wel: inschrijven voor voucher is niet meer mogelijk vanwege aantal aanmeldingen/ 6 oktober

Meer informatie


3 juni 2015
Beplanting voor speelplaatsen

Op 29 mei 2015 kwam een leergierig gezelschap bijeen in een vervallen kassencomplex aan de rand van Utrecht. Vervallen? Nee hoor, de leegstaande kassen, van een vroeger tuincentrum, bieden tijdelijk plaats aan allerlei vrolijke, groene experimenten. Een inspirerende plek voor een inspirerende dag over beplanting voor natuurspeelplaatsen.

Lees verder »

17 april 2015
Nieuwe speelplek in Rotterdam

Rotterdam heeft er een natuurspeelplek bij. Zondag 26 april 2015 wordt de natuurspeeltuin Nieuw Terbregge geopend. In November 2013 kregen bewoners uit Nieuw Terbregge het plan om een braakliggend stuk om te vormen tot speelgebied.

Lees verder »

27 november 2014
In de prijzen!

Op 20 november 2014, de 25e internationale dag voor de rechten van het kind, vielen in Rotterdam en Middelburg twee mensen in de prijzen die zich al sinds jaar en dag ingezet hebben voor het recht van kinderen op natuur. In Rotterdam ontving Gerrit Roukens (Educatieve Tuin de Enk, Rotterdam) de Job Duraprijs en in Middelburg kreeg Els van den Kerkhof (Springzaad Zeeland) een Groene Duim uitgereikt. Andere groene duimen gingen naar initiatiefnemers van speelbossen e.d. in Zeeland. Een terugblik op deze bijeenkomst over Speelnatuur in de buurt op de regiopagina van Zeeland.


24 oktober 2014
Wilgenbouwwerken wel of niet onder het WAS?

L.S.,

Bij keuringen van natuurlijke speelomgevingen komen wij regelmatig wilgenbouwwerken tegen. Hierbij leeft vaak de vraag bij onze opdrachtgevers of de wilgenbouwwerken wel of niet onder het WAS vallen, en of deze gekeurd moeten worden. Aangezien er veel verschillende bouwwijzen zijn is hier geen eenduidig antwoord op te geven.

Lees verder »

22 oktober 2014
Ervaringen met pompen gevraagd

Op veel natuurspeelplaatsen is een waterpomp in gebruik. Veel van deze pompen worden geproduceerd door VRM. Dit bedrijf is geïnteresseerd in gebruikerservaringen, suggesties voor verbetering, kleinere modellen, verhoging van e pomp, aanpassingen voor rolstoelgebruikers enzovoorts. Misschien zijn er meer mensen die het leuk vinden om ervaringen en suggesties met het bedrijf uit te wisselen, eventueel met een korte rondleiding door het bedrijf.

Lees verder »

13 oktober 2014
Vriend of partner van Springzaad worden!

Het kostte natuurlijk enige tijd om het open netwerk Springzaad, dat sinds 2001 deel uitmaakte van Stichting Oase, om te toveren tot een nieuwe organisatievorm, Stichting Springzaad, met een stevig, aktief bestuur van 8 mensen die op verschillende terreinen hun sporen in de speelnatuurwereld ruimschoots hebben verdiend. Sinds midden september werken Willy Leufgen en Marianne van Lier nu Machteld Klees in, zodat zij steeds meer van het secretariaatswerk over kan nemen. In het nieuwe bestuur is natuurlijk ook stevig nagedacht over de vorm waarin Stichting Springzaad ook moeilijkere tijden (bijvoorbeeld voor wat financiering vanuit regelingen van de overheid betreft) kan overleven. In het document hieronder licht het bestuur een en ander toe. Belangrijk verschil met vroeger zal zijn dat Springzaad geen leden meer zal kennen, maar vrienden en partners. Door je aan te melden als vriend of partner help je Springzaad aan een solide basis om vol elan, want gedragen door vele vrienden en partners, verder te werken aan het doel dat nog steeds hetzelfde is als in 2001: meer ruimte voor natuur en kinderen. Vrienden en partners ontvangen de nieuwsbrief en hebben ook nog andere voordelen, bijvoorbeeld een lagere prijs bij excursies en andere activiteiten.

Hier kun je je aanmelden als vriend of partner.

Lees verder » (pdf-bestand)

10 oktober 2014
1e Internationale Speelnatuur Caravaan

29 september – 3 oktober j.l. vond langs de Hollandse kust van Schoorl tot Tiengemeten de 1e Internationale Speelnatuurkaravaan plaats. Gemiddeld 30 speelnatuurprofessionals en -kenners uit 8 verschillende landen bezochten 5 dagen lang een breed spectrum aan speelnatuurplekken op alle denkbare locaties: bij scholen en kinderopvang, in stadsbuurten en bij natuurgebieden. Wij reisden in die vijf dagen van het oudste speelbos (eigenlijk meer speelduin) van Staatsbosbeheer in Schoorl, via ca. 20 andere speelnatuurprojecten in Velserbroek, Beverwijk, Amsterdam, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam tot de speelnatuur op het eiland Tiengemeten (volledige programma zie onderaan). Uiteraard ontmoetten wij onderweg steeds weer speelnatuurvrienden op  locatie, maar ook mensen (ca. 15) die 1 of 2 dagen aansloten bij de karavaan (wij verplaatsten ons voornamelijk carpoolend).

Wij - de Nederlandse gastgevers - wilden onze buitenlandse gasten (allemaal deskundig op het gebied van speelnatuur) graag laten zien waar hun inspirerende voorbeelden toe hebben geleid en hen zelf op onze beurt inspireren met wat er de laatste 10 jaar in Nederland tot stand is gekomen. En dat lukte uitstekend!

 

Beeldverslag Petra Wevers!


3 april 2014
Workshops Beheer en Gebruik van Fonds 1818 i.s.m. Springzaad en ElemenTree

In de afgelopen jaren zijn er in het werkgebied van Fonds 1818 -Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer- heel veel groene schoolpleinen opgeleverd: ca. 200 locaties waar minimaal enige vergroening gerealiseerd werd. Wij mogen hier dan ook zonder twijfel van de meest succesrijke groene schoolpleincampagne in ons land spreken! Maar naast veel enthousiaste reacties en mooie foto’s van de scholen, zijn er óok problemen gemeld die om een adequate aanpak vragen. Problemen in de sfeer van beheer, onderhoud en gebruik in het lesprogramma.

Lees verder »

20 november 2013
Springzaad na 12 jaar verder als zelfstandige stichting

Persbericht

Rond 14.00 uur vanmiddag zag Stichting Springzaad officieel het levenslicht. Twee leden van het kersverse bestuur, Sophie Sliepen en Jeanette van der Meulen zetten hun handtekening bij de notaris. Daarmee is de stichting formeel opgericht en werd het al 12 jaar bestaande open netwerk rondom speelnatuur een zelfstandige organisatie.

Lees verder »


| |
Vriend of partner worden