Springzaad
Zeeland
Springzaad
Zeeland

Vriend of partner worden
Springzaad Zeeland

Nieuws Zeeland

10 november 2017
Berlijn als inspiratie voor meer speelnatuur


Pleidooi voor meer speelnatuur

 

Begin oktober 2017 bezocht een groep betrokkenen bij natuurspeelplaatsen uit het hele land en ook België een aantal zeer inspirerende plekken in Berlijn. Stichting Oase organiseerde deze excursie voor de derde maal. In Nederland wordt al zo’n 20 jaar het belang ingezien van avontuurlijker spelen op groenere speelplekken. Er zijn vele publicaties over verschenen, boeken uitgebracht, avontuurlijke speelplekken aangelegd en grijze schoolpleinen en buitenruimtes van kinderopvang vergroend. Het netwerk Springzaad (vanaf 2001 en vanaf 2013 stichting) heeft hieraan flink bijgedragen.

 

Onder de 22 deelnemers waren ontwerpers van natuurspeelplaatsen, medewerkers uit het basisonderwijs en van de GGD,  leden van Springzaad België en regioconsulenten Springzaad Nederland, waaronder Zeeland. Ondanks de vele lokale initiatieven in Nederland en België waren alle deelnemers onder de indruk van wat er in Berlijn gebeurt op dit gebied. We bezochten buitenruimtes van de kinderopvang (0-6 jarigen), basisscholen, een avontuurlijke bouwspeelplaats en verschillende groene en sociale buurtlocaties, o.a. stadslandbouw in kratten op vervuild terrein.


Opvallend was de creativiteit en de losheid van de inrichting van de plekken, o.a. door het betrekken van kunstenaars hierbij. En vooral ook de ruimte, op diverse gebieden. Letterlijk door de grote oppervlakten die beschikbaar zijn voor speelnatuur en door de ruimte die planten krijgen (niet teveel snoeien en grote wilde boomspiegels). Figuurlijk door de mogelijkheden die geschapen worden voor speelgroen en het gevoel dat het oproept daar te zijn: vrijheid, lichtheid, speels, grensverleggend.

 

Maar het meest indrukwekkend waren de kinderen, en daar gaat het om: Hoe vrij, evenwichtig en zelfbewust ze zijn, hoe lenig en met hoeveel lef ze meters hoog klimmen, hoe sociaal ze in groepjes spelen, hoe ze opgaan in hun spel en met hoeveel creativiteit ze met ‘niets’ (takken, stammen, bladeren) spelen. Dit alles dankzij het ruim voorhanden zijn van uitdagende klimobjecten, diverse balanceerstammen en –stenen en heel veel losliggend materiaal. Begeleiders houden een oogje in het zeil, maar geven de kinderen de verantwoordelijkheid zelf hun grenzen op te zoeken, steeds verder... Het meest ver gaat dit in de avontuurlijke bouwspeelplaats, waar getimmerd, gezaagd, meters hoog gebouwd, gesloopt en zelfs gesmeed wordt. Wat oudere kinderen kunnen worden opgeleid de jongere te begeleiden, een heel stoere taak voor een toch wat ‘vergeten’ groep.

 

Een andere opvallende zaak was het vnl. werken met restmateriaal. Op de bouwspeelplaats met sloophout en ander afval, op de speelplaatsen met materiaal van de plek zelf (tegels, grond), speelspullen en meubilair uit de kringloop, kunstwerken van resten en afval, etc.

Verder vielen nog op de muren met meters hoge klimplanten (van gebouwen en omheiningen), waterdoorlatende tegels en dakwater als speelriviertje en waterberging, en perkafzettingen van diverse materialen waarover gebalanceerd kan worden.

 

Overheidstaken

In Berlijn zorgt de overheid, afdeling “Grün macht schule”, dat deze ontwikkelingen beleidsmatig worden voortgezet. Hierin zitten zowel landschapsarchitecten als pedagogen. De buitenruimten worden beschouwd als een pedagogisch instrument en krijgen daarom aandacht in diverse afdelingen van de gemeente (ruimte, verkeer, klimaat, onderwijs). Ze worden ingebed in het onderwijsprogramma en zijn dus meer dan een plek voor het speelkwartier, zoals meestal hier het geval is. Door compensatiegelden afkomstig van bouwprojecten is er financieel veel mogelijk. En ruimtelijk: per school 5 m2 per kind. Het initiatief wordt bij de scholen en de bevolking gelegd. De stad heeft door het vele groen dat minimaal gesnoeid of geschoffeld wordt, en de vele met plezier gebruikte parken met een sociaal groene inrichting, een heel plezierige uitstraling.

 

Wat kunnen ‘we’ hiermee en hoe?

- Meer ruimte zoeken voor speelnatuur, bij kinderopvang, scholen en openbaar.

- Meer bekendheid geven aan het belang hiervan voor de ontwikkeling van kinderen.

- Benaderen van overheden, onderwijs, ouders, ….

 

Welkom voor samenwerking in deze!

Els v.d. Kerkhof

Regioconsulent Springzaad Zeeland


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden