NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Pierkespark

Pierkespark, Gent

Van private tuin naar publiek park
Het Pierkespark is een belangrijke schakel op de Rode Loper. Dit was tot voor kort een privaat binnengebied, in gebruik door de kringloopwinkel van de Brugse Poort. Het terrein was niet zichtbaar van de straat. Niet alleen een aantal woningen, maar ook de kantoren en theaterzaal van de sociaal–artistieke werking Bij De Vieze Gasten grensden er met de achtergevel aan.
Om de grote nood aan openbaar groen in de Brugse Poort te lenigen, wilde de Stad Gent hier een park aanleggen. In 2000 kocht de Stad het terrein aan. Het moest een park worden met daarrond een diversiteit aan activiteiten. Die zouden voor beweging en sociale controle zorgen tijdens verschillende uren van de dag en in het weekend. Om die reden moesten de Vieze Gasten een ingang langs het park krijgen, kreeg vzw Trafiek het centrale gebouw ter beschikking om er een koffiehuis en culturele werking te ontplooien en werd ook restaurant Safi Safi aangetrokken in de oude basisschool. Van meet af aan moest er een grote openheid en toegankelijkheid zijn, vandaar dat er ook een aantal onteigeningen gebeurden om een brede ingang te realiseren in de Haspelstraat. Pierke Pierlala had hier bijvoorbeeld zijn atelier, vandaar de naam van het park. In oktober 2010 ging het park open.
Een zuiders park
De buurtbewoners en -organisaties kregen ruim inspraak in de aanleg van het park. Zij kozen voor een park in zuiderse sfeer en met veel eetbare planten. Je kan er druiven, vijgen, noten, kiwi, braambessen en bosaardbei plukken. Je vindt er ook kruiden als salie, rozemarijn, lievevrouwbedstro en absint.
Aan de ene zijde bestaat het park uit een grasveld met platanen en een notelaar. Hier kwam een houten podium voor zomerse buurtactiviteiten. Aan de andere zijde is het park betegeld tot een ruim en intensief gebruikt terras met pergola.
Kloppend hart in de wijk
Het Pierkespark telt amper 2500 m2. Het is een voorbeeld van woongroen, en dat heeft een heel andere functie dan een wijkpark zoals de Groene Vallei. Woongroen is een park vlak in de buurt, waar je bijvoorbeeld je kinderen nog snel even laat spelen na schooltijd of je buren ontmoet. Op die manier is het een belangrijke ontmoetingsplek geworden. De Kringloopwinkel, Bij de Vieze Gasten en koffiehuis Trafiek spelen daar een grote rol in. Zij hebben een laagdrempelige werking die een heel divers publiek aantrekt. Ze geven zelf aan dat ze in en rond het park ook elkaar hebben gevonden. Waar ze vroeger rug aan rug buren waren, zijn ze nu meer als partners gaan samenwerken.
Ook de uitdaging om 179 m2 paden en zitbanken in mozaïek aan te leggen, zorgt ervoor dat veel mensen er ‘hun Pierkespark’ van konden maken. De kunstenares Schéhérazade Bourahli tekende er een gigantische mozaïek voor uit. Die werd samen met vrijwilligers, buurtbewoners en verenigingen bijeengepuzzeld.
Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden