NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Rapporten en beleidsdocumenten

The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam. Nature as playing element for children. / Antonio Roade Tato

Augustus 2013, Internship report voor de GGD Amsterdam (Engels)

In het kader van zijn studie ‘Urban Environmental Management’ van de Wageningen Universiteit heeft Antonio Roade Tato voor de GGD Amsterdam van april-augustus 2013 een onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke speelplekken in Amsterdam. Dit beperkte pilot-onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een instrument voor de “beoordeling gebruikswaarde gemeentelijke groene/speelplekken”.

Klik hier om het document te openen »
 

Meer groen op het schoolplein - een interventiestudie / Sjerp de Vries (e.a.)

Alterra - Wageningen UR, oktober 2013

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van groene schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2010 en 2013 op 4 schoolpleinen in Rotterdam. 

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

Ouders over Risicovol Spelen, ervaringen en dilemma's / Martin van Rooijen

juni 2013

Praktijkwetenschappelijk Onderzoek in het kader van de opleiding Master Pedagogiek aan het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht

 

Factsheet Speelbossen, van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen

Voedsel en Waren autoriteit, Regio Zuid-West, 2008

Rapport dat ingaat op onderscheid tussen speelaanleidingen en speeltoestellen, aan hand van voorbeelden uit speelbossen.

Klik hier om het document te openen »
 

Zaaien op beton - Groene schoolpleinen en sociale betrokkenheid in de wijk / Hendrikje Warmerdam

Afstudeeronderzoek CMV, Hogeschool Rotterdam, 2012
Klik hier om het document te openen »
 

Water voor later

Symposiumverslag 10.4.2012

Samenvattingen van prensentaties tijdens een uniek symposium in Amsterdam-West i.v.m. perikelen rondom de speelwaterkwaliteit op het natuurspeelterrein Het Woeste Westen.

Symposiumverslag

 

Visie op Spelen

Gemeente Deventer, november 2010

Gemeente Deventer heeft in haar nieuwe speelbeleidsplan haar visie op spelen geformuleerd. Er is o.a. een apart hoofdstuk opgenomen over natuurlijke speelgelegenheden. Deventer biedt hiermee een belangrijke ondersteuning aan de aanleg van meer natuurlijke speelplaatsen in de gemeente.

Klik hier om het document te openen »
 

Play naturally

Stuart Lester & Martin Maudsley, Commission for Playday 2006 by the Children's Play Council

A review of children's natural play.

Klik hier om het document te openen »
 

Samenleven in de publieke ruimte

Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Joke Vanreppelen, november 2010

Lokale overheden zijn vaak bezig om publieke ruimtes (opnieuw) in te richten. Het streven daarbij is veelal om het samenleven in deze ruimtes zo positief mogelijk te beinvloeden, en negatief gedrag te ontmoedigen. In deze rapportage komen 26 zeer diverse voorbeelden aan bod die ter inspiratie kunnen dienen.

Klik hier om het document te openen »
 

Speelpolders - tips en trucs

Kenniscentrum Recreatie, oktober 2010

Een rapportage van het Kenniscentrum Recreatie, opgesteld in opdracht van Staatbosbeheer. Het rapport geeft ideeën en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van speelnatuur in open en natte gebieden, zoals polders en uiterwaarden.

Klik hier om het document te openen »
 

Verandering speelgedrag op een groen schoolplein - een casestudie

Gemeente Rotterdam, november 2009

Een onderzoek naar de effecten van een nieuw groen schoolplein in Rotterdam. Twee basisscholen hebben een gezamenlijk plein, dat in het najaar van 2008 is verbouwd tot een groen plein. Er is gekeken naar de de effecten op de gebruikswaarde, de belevingswaarde, de toe-eigeningswaarde en de attractiewaarde.

Klik hier om het document te openen »
 

Kalf, mais, boer. Hoe ervaren kinderen de boerderijschool? / Anne Remmerswaal

Wageningen Universiteit, 2008

Welke waarde hebben de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens de boerderijschool volgens henzelf? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek en is onderzocht met een kwalitatieve casestudy waarbij een voorbeeld van een boerderijschool - een combinatie van een boerderij en een school - centraal stond. 

Verder lezen »
 

Lekker buiten

Ministerie van EL&I i.s.m. Gemeente Leiden (CJG), 2010

Tips en ideeen voor het uitvoeren van het projekt 'Lekker buiten' in een gemeente. "Om ouders van baby's en peuters te inspireren meer naar buiten te gaan en te weten te komen hoe en waar hun eten groeit". een kleine brochure van 30 blz. onder redactie van Graham Dusseldorp

Klik hier om het document te openen »
 

Tuinieren in de generatietuin

Ministerie van EL&I, 2011

Deze brochure o.r.v. Berthe Schipper, John Plomp en Anja Roest schetst op 40 blz. "handreikingen bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren."

Klik hier om het document te openen »
 

Generatietuin

Ministerie van EL&I, 2011

Over de succesrijke samenwerking tussen verzorgingstehuis en kinderopvang 2 Samen in Den Haag. Een geillustreerde brochure van eveneens 40 blz. onder redactie van Corinne Verspeek.

Klik hier om het document te openen »
 

| |
Vriend of partner worden