Nieuws uit Harderwijk

In de gemeente Harderwijk gaan minimaal 4 scholen starten met een begeleidingstraject om te komen tot een goed groen schoolplein. De gemeente Harderwijk stelt samen met Jong Leren Eten Gelderland (Groene handjes) hiervoor geld beschikbaar. De Hortus voert de begeleiding samen met twee procesbegeleiders van Springzaad uit. De eerste inspiratiebijeenkomst heeft 18 november (online) plaatsgevonden.

https://www.hortusharderwijk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-voor-scholen_Een-groen-schoolplein.pdf