NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Schooltuin OBS De Duizendpoot, wijk Lindenheuvel, Geleen

Schooltuin OBS de Duizendpoot Lindenheuvel Geleen

Ruim 4 jaar geleden, om precies te zijn voorjaar 2009, werd er op OBS De Duizendpoot in Geleen nagedacht of het niet mogelijk zou zijn om het grasveld (ter grootte van 35 m bij 25 m ) anders in te richten.
Frans van Hoof, de conciërge en Lia Weeda, leerkracht van De Duizendpoot wilden er graag iets meer van maken dan alleen een voetbalveldje.

 

1 Onderzoek en voorbereiding
Frans en Lia hebben als eerste een bezoek gebracht aan basisschool De Spiegel en De Perroen in Maastricht. Deze scholen hebben met hulp van het CNME al mooi gerealiseerde groene speelplaatsen.

Het bezoek aan de schooltuinen maakten Frans en Lia dusdanig enthousiast, dat nog diezelfde week een presentatie aan het team werd gegeven, om te kijken of er binnen het team ook draagvlak was voor zo’n schooltuinproject. Ze kregen van het volledige team en directie groen licht om hun plannen verder uit te werken.
Dit project wilde de school graag realiseren met het oog op de volgende doelstellingen en redenen.
In de wijk Lindenheuvel zijn er weinig plekken, waar kinderen in aanraking komen met de natuur. Het is vooral voor de toekomst erg belangrijk dat basisschoolkinderen meer in contact komen met de natuur.
Met dit project probeert De Duizendpoot de kinderen respect bij te brengen voor hun omgeving om hen heen. Door samen met de kinderen deze schooltuin te verwezenlijken en samen de verantwoording voor dit stukje natuur te dragen, leren kinderen het belang in te zien van de natuur en ons milieu.
De kinderen genieten van planten die groeien en bloeien en dieren die hierop af komen. Spelenderwijs ervaren zij dat water, aarde, bomen, struiken, bijen en bloemen een prettige en leerrijke omgeving vormen. Het moest een tuin worden waar spelen en leren in elkaar overlopen.

Er werd een workshop gegeven door Paul Janssen, medewerker van het CNME Maastricht, waarin het team in een grote bak met grond een modeltuintje met natuurmateriaal moest maken met als onderliggende gedachte “Schep een omgeving waarin een kind wilt spelen en leren over de natuur “.
Ook de kinderen gingen aan de slag. Samen een morgen naar het bos om materiaal te verzamelen en bij terugkomst in groepen een modeltuintje maken, waar ze in wilden spelen en leren. Daar kwamen de meest uiteenlopende, verrassende ideeën uit. Met alle wensen en ideeën is Paul aan de slag gegaan en heeft hij een prachtig ontwerp gemaakt dat later aan ouders en team is gepresenteerd.

2 Uitvoering

Fase één was klaar, maar dan heb je alleen nog maar een mooi plan. Nu moest er nagedacht gaan worden hoe je hier daadwerkelijk invulling aan kunt gaan geven.

Er werd een schooltuincommissie ingesteld bestaande uit teamleden, ouders en conciërge. Om de 1 à 2 maanden kwamen ze bij elkaar om zaken te bespreken en te realiseren. Het bleek wel moeilijk om ouders bij het geheel te betrekken.
Tijdens de bijeenkomsten hebben ze veel afspraken gemaakt om meerdere instanties te betrekken bij het hele proces.

Er zijn verschillende bedrijven en instanties aangeschreven om sponsorgelden binnen te krijgen. In deze brieven zijn de doelstellingen en kostenberamingen beschreven. Deze actie bleek heel goed te werken, want zij hebben via de gemeente Sittard-Geleen, DSM en verschillende natuurorganisaties een groot bedrag binnen kunnen krijgen. Er kon begonnen worden met de verdere voorbereidingen.

Een grondwerkbedrijf maakte van het vlakke grasveld een spannend stukje grond met verschillende hoogteverschillen. Na een week was het grondwerk klaar en kon er begonnen worden met het planten van de bosbeplanting. Een houtbedrijf leverde grote boomstammen die nu als klimtoestel fungeren.
Groepen kinderen werden ingezet om planten en struiken te planten. Er werd een begin gemaakt met het geraamte voor de wilgentunnel. Teamleden, ouders en kinderen leerden wilgentenen planten en vlechten.

Tijdens de uitvoeringsfase is er ook veel aandacht besteed aan publiciteit. Zo besteedden ze in de plaatselijke wijkkrant, het gemeentekrantje en De Limburger aandacht aan het project. Er werd een stimuleringsprijs gewonnen bij ’t Waterschap Roer en Overmaas, omdat de vijver die in de tuin aangelegd is aangesloten is op de regenpijp van het dak van de gymzaal.

 

3. De schooltuin in gebruik

De schooltuin was een feit. Met het realiseren van de schooltuin begint nu pas de uitdaging om de schooltuin in het dagelijks onderwijs in te passen, zodat de doelstellingen ook bereikt worden. Dit is niet altijd even makkelijk.
Belangrijk bij dit project blijkt dat kinderen niet alleen spelen in de tuin, maar vooral ook moeten werken in de tuin. Zichzelf verantwoordelijk voelen voor het hele gebeuren.
Zo worden er in het voorjaar activiteitenkalenders gemaakt, waarbij allerlei tuinklussen ingepland worden in alle groepen. Belangrijk dat data, tijd en activiteit goed worden gepland en uitgevoerd.
Zo wordt er door de kinderen van de bovenbouw iedere week met vuilprikkers rondgelopen om papiertjes en afval op te ruimen. Zo hebben ontstond een eigen zwerfvuilproject op school. Kinderen helpen mee met snoeien van struiken ,het geregeld bijvlechten van de wilgenhutten e.d.


Wat kun je zoal vinden in de schooltuin?

Er is een groot amfitheater, een wilgentunnel van zo’n 5 meter lang, een tipihut, een bosgebiedje waar kinderen lekker kunnen ravotten, een vijver die gevoed wordt door de regenpijp van de gymzaal. Bij heel veel regen ontstaat er dan een wadi.

Er is een bouwhoek in de tuin, een plaats waar kinderen met allerlei materialen zoals boomstammen en stenen kunnen bouwen. Deze plek is met totempalen afgebakend ,zodat het bouwmateriaal duidelijk alleen tot die plek behoort. De boomstammen zijn we verkregen door elk jaar mee te werken met een veldwerkproject van IKL ( Instandhouding Kleine Landschappen ) Kinderen van groep 8 mogen een dag meehelpen snoeien in het bos. Ook is er vorig jaar een grote roofvogelshow georganiseerd. Vogels die door de hele schooltuin uitgezet werden. Kinderen konden de vogels aanraken en vasthouden, er vragen over stellen.

 

Leskisten

Om te zorgen dat leerkrachten de schooltuin betrekken in hun onderwijs zijn er sinds afgelopen jaar samen met stichting Plintos in Schinnen leskisten ontwikkeld.
Deze leskisten zijn speciaal toegespitst op de schooltuin. Er zit van allerhande materiaal in, zoals zoekkaarten, schepnetjes, producten om proefjes mee te doen.
Zo kan groep 7 en 8 via een stethoscoop de sapstroom van een boom horen en via een boomhoogtemeter berekenen hoe hoog een boom is . Er zijn 4 leskisten voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Ook is er een prachtig buitenlokaal waar deze lessen kunnen plaatsvinden.

 

Iedereen is trots op de tuin.
Iedere pauze spelen er groepen kinderen in de tuin. Wat opvalt is dat er tijdens het spelen in de schooltuin veel minder ruzies tussen kinderen voorkomen. Ze hebben dusdanig veel afleiding dat ze weer met hun spel bezig kunnen zijn, in plaats van elkaar in de gaten te houden .Ook kinderen met problemen, zoals b.v autisme, die op hun eigen manier hun plezier beleven in het vinden van beestjes of bij de vijver, zoeken naar waterdiertjes. Het is een genot om het fantasierijke spel van kinderen te observeren.


Een speelplaats met veel tegels of beton is vaak weinig uitdagend en maakt leerlingen minder actief. Natuurlijke en speelse omgevingen zorgen voor meer prikkels. Kinderen kunnen hun zintuigen ten volle ontwikkelen. Zo stimuleert een groene en avontuurlijke speelplaats fantasie en creativiteit. Dit zet aan tot bewegen.
Een speelplaats met veel natuur biedt ook meer ontplooiingskansen. Op een klassieke speelplaats domineren vaak de sterkste kinderen: de beste voetballer of loper heeft het hoogste woord. Met verschillende soorten speelnatuur geef je alle kinderen de kans om hun talenten te ontplooien.

 

Nieuwsgierig geworden…? Kijk eens op de site van onze school www.1000-poot.nl , Daar vind je foto’s over het hele proces en een leraar24 filmpje.

Ook is het mogelijk om een afspraak te maken om eens te komen kijken of een bezoek te brengen met een groep kinderen. Het zou geweldig zijn als er meerdere Kindante scholen een groene uitdagende speelplaats weten te creëren.

Telefoonnummer 046-4106690.
Frans van Hoof
Lia Weeda| |
Vriend of partner worden