NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Speelnatuur per provincie

NATUURSPEEL- EN -ONTMOETINGSPLEK SAENE
Zakedijkje
Bergen

Groeien en bloeien op Saene

In de wijk Saenegheest in het Noord-Hollandse Bergen is onlangs natuur speel- en ontmoetingsplek Saene geopend. Het concept: groeien en bloeien met en in de natuur. Het Saener landschap is zeer divers: water, struweel, hagen, oevers, een terp, hooiland en bos. De plek kent veel gradiënten en van nature zijn de grondsoorten klei, veen en schelprijk zand aanwezig.
Zanegeest (of Saenegheest) was oorspronkelijk een buurtschap en de plek waar het huidige dorp Bergen zou zijn ontstaan. Zane, Sane of Zande zou ook de plaatsnaam van een hoger gelegen zandafzetting zijn. De in het oog springende terp verwijst hiernaar.
Vanaf het eerste moment wordt de plek druk bezocht. Het zijn niet alleen de kinderen die de weg naar Saene weten te vinden, ook ouderen genieten volop van deze heerlijke plek.
“ Wat zijn we blij met Saene in de buurt. Zoiets hebben we altijd gemist”. Dit horen we regelmatig van oudere mensen die Saene bezoeken.

Bewust opdrachtgeverschap
Er zijn meerdere factoren aan te wijzen die Saene vanaf het eerste moment tot een geliefd oord maken.
Op de eerste plaats is het succes te danken aan de gemeente zelf. Een aantal medewerkers zet zich met hart en ziel in voor natuurontwikkeling. Het zijn ook deze medewerkers die zich volledig bewust zijn van de enorme waarde die de natuur heeft op het welzijn van jong en oud. Zij spelen in op de behoefte aan duurzame, natuurrijke plekken in de directe woonomgeving waar de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen en volwassenen de ruimte krijgen.
Deze medewerkers dragen hun ideaal uit, intern en extern, en ze knokken voor de financiële middelen die nodig zijn voor realisatie van dit soort projecten.

Natuur dichtbij de mensen
Een andere succesfactor is de locatie. Saene ligt op een schitterende plek aan de rand van de wijk, recht tegenover de Bergense Brede School. En wat is het toch heerlijk als je als kind zelfstandig naar een speelplek kunt gaan. Maar ook voor volwassenen is het fijn om dichtbij huis van een plek als Saene te kunnen genieten. Wijkbewoners, en ook anderen, worden er uitgenodigd tot het maken van een ommetje en te genieten van de enorme weidsheid en de natuur in vele facetten. Zelfs de Roerdomp en de Lepelaar zijn hier gezien. En dan al die betoverende geluiden die je hier om je heen kunt horen. Het vreugdevolle gezang van weide-, bos- en tuinvogels en het kwaken van kikkers. De natuur op Saene viert feest, en daar mag iedereen van meegenieten.

Betrokkenheid en veiligheid
Je kunt als ontwerper nog zoveel mooie en leuke plekken bedenken, maar betrokkenheid van omwonenden en andere gebruikers wekken zo’n plek pas echt tot leven. Dit is bij Saene vanaf het begin gelukkig het geval en de mensen zijn blij met hun plek en zien er op toe dat men zich gedraagt met respect voor elkaar en voor de natuur. Veel mensen, zoals de gebruikers van de Bergense Brede School, peuteropvang Olke Bolke, BSO Forte, bewonersvereniging Saenegheest en natuurlijk de kinderen en andere mensen, voelen zich mede verantwoordelijk voor hun plek, hun Saene.

Groeiproces
Saene wordt gefaseerd ontwikkeld en biedt ruimte aan flexibiliteit en een spontaan meebewegen waarbij de uiteindelijke inrichting afhankelijk is van het gebruik van de locatie en de wijze waarop de natuur zich ontwikkelt. Met de opening is de eerste fase van het plan afgerond.

Natuurbeheer
Na de eerste fase, de ontwikkeling van Saene, wordt dit jaar aandacht gegeven aan fase II: het voor meerdere jaren vastleggen van het beheerplan binnen de gemeentelijke begroting. Het is de wens om een beheerplan op te stellen dat is gericht op kleinschalig natuurbeheer en waarbij ook de scholen en de wijkbewoners een belangrijke rol spelen. Mogelijke partners bij het tot stand komen van dit plan zijn het IVN Kennemerland, Landschap Noord-Holland, De Groene Ruimte, Yottaa en medewerkers van de gemeente Bergen.
Een schaapskudde van herderin Marijke Dirkshorn wordt momenteel ingezet bij het begrazen van het grasland dat direct aan het speelveld grenst.


Esther Zijl van Forte kinderopvang sprak de volgende woorden uit tijdens de opening: “ Met deze natuurspeelplek kunnen wij van Forte Kinderopvang optimaal ruimte geven aan ons pedagogisch beleid. Buiten spelen is voor kinderen niet alleen vermaak en beweging, maar ook het ontdekken van de wereld en het bijbrengen van respect voor de natuur”.

Dirk Vollenga, opdrachtgever van dit project namens de gemeente Bergen: “ Het is ons gelukt om samen met de kinderen, bewoners, de Brede School, de ontwerpers, het wijkteam en vele anderen, deze prachtige plek te ontwikkelen. De praktijk laat zien dat Saene duidelijk in een behoefte voorziet om mensen van dichtbij de natuur te laten ervaren en om jong en oud dichterbij elkaar te brengen. Ik mag wel zeggen dat ik hier heel gelukkig mee ben”.

Maria Snel, www.yottaa.nl« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |
Vriend of partner worden