NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Speelnatuur per provincie

BASISSCHOOL DRIEMASTER Nijmegen
Basisschool Driemaster

CONTACTGEGEVENS

Basisschool de Driemaster
Type school: basisschool

Cortenaerpad 32
6512 GD Nijmegen
024-3233826


Contactpersoon
Cora van Roozendaal, leerkracht groep 8
cora@3mast.nl

OVER HET PLEIN

Elementen van de buitenruimte
- 'kleuterbos' met daarin een houten klimtoestel voor kleine kinderen, een 'klimschip' met glijbaan en een zandbak
- regenton met goot naar de zandbak
- betegeld voetbalpleintje, omringd door groene haag
- amfitheatertje voor ca 20-30 kinderen, met begroeiing erachter
- moestuin
- bloemenperk met inheemse planten voor vlinders, bijen en andere insecten
- bloemperken langs muren
- houten klimtoestel met valzand
- speelbosjes met een begroeide heuvel met trappetjes, zitrand en een liggende klimboom
- trappen
- duikelrekken
- betegeld speelplateau

Hoe ziet de speelnatuur op het schoolplein eruit? Hoe spelen kinderen er?
In het 'kleuterbos' spelen kinderen verstoppertje, ook de bovenbouw. De kleuters klimmen op het klimtoestel, oudere leerlingen springen er overheen. Het 'klimschip' gebruiken ze om te klimmen, verstoppen, uit te kijken en te glijden.
In het amfitheater zitten de kinderen te eten of te kletsen.
De moestuin wordt (naast het moestuinieren) voor tikspelletjes gebruikt.
In de bloemenperken mogen ze over de stapstammen lopen, op de randen zitten en doen ze tikspelletjes.
In het houten klimtoestel klimmen de kinderen of 'hangen' in de touwen.
In de speelbosjes met speelheuvel en liggende boom wordt geklommen, verstopt of rennen ze rond. Ook vinden ze er rustige hoekjes om te zitten/rusten.

Deze plek is bijzonder, want:
De leerlingen spelen afwisselende spelletjes, maken gebruik van de hele speelplaats en eten uit de moestuin.

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Na schooltijd is het speelplein in principe gesloten. De BSO maakt er wel gebruik van.

Spelen en/of leren?
Spelen in de pauzes
Verder zijn er:
- biologielessen: o.a. moestuin (groep 6)
- openingsactiviteiten van thema's, rekendag
- meetactiviteiten in het kader van de rekenles
- markten voor inzamelingen


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE SPEELPLAATS

Hoeveel en welke kinderen spelen er? ongeveer 200
Wanneer is de speelplaats oorspronkelijk aangelegd? jaren '80 van de vorige eeuw
Wanneer is deze vergroend? 2013/2014
Ontworpen door Juffie in 't groen
Aangelegd door ouders en leerkrachten onder leiding van Juffie in 't groen.
Wordt beheerd door de school i.s.m. ouders
Overige achtergrondinformatie Ouders hebben het initiatief genomen, subsidie aangevraagd en samen met de ouderraad de kar getrokken.

« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |
Vriend of partner worden