NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Speelnatuur Verenigen

Speelnatuur verenigen 1.1.2011 - 1.4.2015

 

Doel

De aanleg van goed beheerde (en gebruikte!) speelnatuur bevorderen, met name door het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle bij speelnatuur betrokken mensen en organisaties op lokaal/regionaal, landelijk en internationaal niveau. Beide organisaties die in dit door het ministerie van EZ gefinancierde programma samenwerken (Stichting Oase en Staatsbosbeheer), hadden daar de tien voorafgaande jaren al veel ervaring mee opgedaan.

 

Resultaten

Regionale praktijknetwerken

In het kader van het programma Speelnatuur Verenigen zijn er vanaf 2012 verspreid over heel Nederland regionale praktijknetwerken ontstaan, met een speelnatuurconsulent als spil. Deze regionale consulenten hebben eigen pagina’s op de Springzaadwebsite.

Door het programma Speelnatuur Verenigen konden deze consulenten ingewerkt en begeleid worden en was er ook ruimte voor een bescheiden startsubsidie.

 

Landelijke samenwerking

In november 2013 is na anderhalf jaar voorbereiding Stichting Springzaad opgericht. Hiermee is het open netwerk Springzaad (dat deel uitmaakte van Stichting Oase) een zelfstandige organisatie  geworden, met een bestuur afkomstig uit de diverse vakgebieden die voor Springzaad relevant zijn (basisonderwijs, kinderopvang, NME, PABO, ontwerpers/hoveniers, onderzoek, en een eigen secretariaat.  

 

Internationale bijeenkomst

In het najaar van 2014 heeft een internationale vijfdaagse bijeenkomst over Speelnatuur plaatsgevonden met deelnemers uit 8 verschillende landen en een programma waar – in de vorm van een karavaan – geslaagde speelnatuur in Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk is bezocht en waar op verschillende locaties (Speelnatuur Tiengemeten en Ministerie van EZ) presentaties waren, met name van de buitenlandse deelnemers.

 

Meer informatie:

Willy Leufgen en Marianne van Lier (Stichting Oase) info@stichtingoase.nl; 0222-319470| |
Vriend of partner worden