Springzaad
Zoetermeer en omgeving
Springzaad
Zoetermeer en omgeving

Vriend of partner worden

Speelnatuur Zoetermeer en omgeving

Welkom bij Springzaad Zoetermeer e.o.

 

Advies

Wij zijn een open netwerk voor iedereen die iets wil of actief is met speelnatuur in Zoetermeer e.o. Bij ons kan je terecht met vragen over speelnatuur en ben je welkom om jouw kennis en ervaringen te delen. Vraag, deel en inspireer!

 

Netwerk

Het netwerk is bedoeld voor iedereen, professional of liefhebber, die met speelnatuur bezig is. Via het netwerk kunnen we samen kennis en ervaring uitwisselen en excursies, studiebijeenkomsten, workshops en cursussen organiseren. Zo kunnen we een vraagbaak en steunpunt worden voor iedereen uit de regio die speelnatuur wil ontwikkelen en nog niet (helemaal) weet hoe je dit het best kunt aanpakken, of tegen problemen aanloopt en daar met een ander over wil praten.

 

Doe mee

We nodigen jou uit om je bij ons netwerk aan te sluiten om nog meer mooie natuurspeelplekken in de regio te ontwikkelen.

 

Aan wie denken we?

tuin- en landschapsontwerpers,
(ecologisch) hoveniers,
leerkrachten
pedagogisch medewerkers
ouders
medewerkers van NME- en bezoekerscentra
(speel-)boswachters,
beheerders van (natuur)speelterreinen in gemeenten,
ambtenaren groen/spelen, ruimte, welzijn, gezondheid, onderwijs, jeugd, nme
(hout)kunstenaars, muzikanten, theatermakers,
struin-, belevenis- en andere 'groene' pedagogen,
welzijnswerkers
jeugd- en jongerenwerkers
beheerders van woningbouwcorporaties
praktijkbetrokken wetenschappers
IVN´ers

 

Neem contact op, laat je inspireren en inspireer anderen! 

 

Speelnatuur

Nog geen idee hoe speelnatuur in al haar verscheidenheid er uit kan zien? Kijk dan naar speelnatuurprojecten in uw woonomgeving of in de rest van Nederland. Heel veel inspirende beelden zijn ook te zien op de landelijke Springzaad website. Op deze website ook veel interessante informatie over financien, uitdaging en veiligheid en andere onderwerpen waar je al snel mee te maken krijgt als je een natuurspeelplaats wilt gaan ontwikkelen. Zoek je argumenten en / of wil je je meer gaan verdiepen dan is het zeker interessant artikelen te downloaden of brochures en boeken te raadplegen. Een aantal daarvan is te koop in

het Springzaadwinkeltje.

Ook landelijk worden excursies en andere bijeenkomsten georganiseerd. Via de 6-8 keer per jaar verschijnende nieuwsbrief blijf je hiervan op de hoogte.| |
Vriend of partner worden