NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Wat is een brede school in Gent?

Wat is een brede school in Gent?

Een Brede School is een lokaal samenwerkingverband tussen verschillende partners, die willen samen werken met één of meer scholen aan: “maximale ontwikkelingskansen creëren voor kinderen’. Deze samenwerking is netoverschrijdend en wordt georganiseerd in een bepaalde wijk of afgebakend gebied.
Concreet:
de kennis, vaardigheden en attitudes, die een school aan kinderen wil
meegeven, wordt versterkt en verruimd door ervaringen die kinderen buitenschools opdoen. En omgekeerd worden ideeën, methodieken, kennis en vaardigheden, die kinderen buitenschools en in de buurt ervaren of gebruiken, gebruikt in de school en kinderopvang.
Dit heen-en-weer verkeer wordt in een Brede School project bewust gebruikt, bovenop de spontane leerprocessen van de kinderen.
Samengevat is een Brede School in Gent:
- een keuze om een kind in al zijn ontwikkelingsaspecten te ondersteunen
- een keuze om buurtgericht samen te werken
- een keuze voor het versterken van kansengroepen
- een keuze voor gerichte onderlinge versterking van producten en processen in overleg met de 
verschillende partners
- een keuze om te werken met bestaande of te ontwikkelen sterktes van diverse partners, m.n. de 
school, opvang, buurtorganisatie, jeugdwelzijnswerk, het kind, de ouders, bewoners... 


Projecten in Gent

In Gent lopen momenteel verschillende Brede Schoolprojecten, die ondersteund worden door de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van de Stad. Coördinatie Brugfigurenproject en Brede Schoolwerking Karolien Lecoutere - Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent Bezoekadres: Jubileumlaan 215, 9000 Gent
Tel. 09 235 09 82 - Fax 09 269 08 01 - GSM 0472 965 221 Karolien.Lecoutere@gent.be 
Internet www.gent.be
Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden