21 argumenten voor groene schoolpleinen

 1. Groene schoolpleinen brengen de natuur dichterbij. Kinderen komen op een ongedwongen manier en vrijwel dagelijks in aanraking met de elementen (aarde, water, vuur?) en met de levende natuur (bomen, struiken, bloemen, vogels, vlinders etc.). Hun zintuigen worden meer uitgedaagd. 
 2. Groene schoolpleinen zijn gezonde schoolpleinen (andersom is niet per se het geval): kinderen zitten ‘goed in hun vel’, anti-obesitas, frisse lucht.
 3. Groene schoolpleinen bieden de gelegenheid tot veelzijdige beweging.
 4. Groene schoolpleinen bieden ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning.
 5. Op een groen schoolplein leren kinderen omgaan met verantwoorde risico’s.
 6. Groene schoolpleinen voorzien in veel behoeften van kinderen. Er zijn veel ‘niches’.
 7. Diverse speelaanleidingen geven heel verschillende spelmogelijkheden. Denk aan experimenteel spel, rollenspel, constructief spel, regelspel, spelen in grote en kleine groepjes of alleen.
 8. Op groene schoolpleinen wordt aantoonbaar  minder gepest en is minder overlast door vandalisme.
 9. Groene schoolpleinen zijn geluidsarmer dan grijze schoolpleinen.
 10. Groene schoolpleinen zijn klimaatbestendiger. Hoosbuien kunnen beter opgevangen worden als het plein ont-tegeld wordt. Waterafkoppeling zorgt ervoor dat er minder water direct het riool instroomt.
 11. Een goed ingericht groen schoolplein biedt veel mogelijkheden voor educatie.
 12. Goed ingerichte groene schoolpleinen bieden ook volwassenen de mogelijkheid voor ontmoeting en ontspanning.
 13. Groene schoolpleinen zijn dynamisch; elke dag, ieder seizoen, ieder jaar, ziet het er anders uit. Door groene schoolpleinen zijn kinderen zich meer bewust van de factor tijd.
 14. Groene schoolpleinen zijn er in alle soorten en maten. Een groen schoolplein geeft daardoor meer mogelijkheden voor een school om zich te profileren. En is daardoor, net als het gebouw -als het goed is- onderscheidend. Het geeft de school ‘een eigen gezicht’. Kinderen (en volwassenen) kunnen zich daardoor beter ‘thuis voelen’.
 15. Een groen schoolplein is een plein waar kinderen zorg kunnen (leren) dragen voor hun directe omgeving, voor de planten, dieren, materiaal. Groene schoolpleinen bieden de gelegenheid kinderen te leren omgaan met kwetsbaarheid.
 16. Kinderen kunnen op een groen schoolplein leren hoe eetbare gewassen, – kruiden, groenten, maar ook vruchten van struiken en bomen – groeien; ze kunnen ze zelf kweken, verzorgen, oogsten, eten en drinken, verkopen.
 17.  Onder andere door de aanwezigheid van los materiaal wordt de ontwikkeling van creativiteit bevorderd.
 18. Op een groen schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid verschillende talenten verder te ontwikkelen.
 19. Doordat een groen schoolplein steeds verandert – nooit af is – hebben ook nieuwe generaties schoolkinderen de kans zich met hun schoolplein te verbinden. Kinderen zien dat hun directe omgeving veranderbaar is en dat ze zelf invloed hebben op dit veranderingsproces. Dit kan bijdragen tot de vergroting van democratisch bewustzijn.
 20. Het groene schoolplein kan ook een rol spelen als expositieruimte, buitenatelier en / of (amfi)theater. Uiteindelijk kan op een goed ingericht groen schoolplein het complete curriculum buiten plaats vinden!
 21. Een goed ingericht groen schoolplein zal uiteindelijk niet alleen groen, maar ook bijzonder kleurrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan bloemen, vlinders, mozaieken of buitenkunst.