Vignet Groene Schoolplein

Bekroon je mooie groene schoolplein met het Springzaad jubileum Vignet Groene Schoolplein op de gevel van de school! 

Het vignet Groene Schoolplein is een trotse uiting van een écht duurzaam, groen en levendig schoolplein. Hiermee kun je aan ouders en bezoekers laten zien, dat je waarde hecht aan kwaliteit als het gaat om een groene speel-/leeromgeving van de kinderen.

De kwaliteit is gebaseerd op een checklist die opgesteld is door het Expertisenetwerk Groene Schoolpleinen van Stichting Springzaad. 

Het is niet eenduidig te benoemen wat een kwalitatief goed groen schoolplein is. Elk groene schoolplein heeft andere kansen, kenmerken en onderdelen. We hebben een checklist opgesteld, die de belangrijkste criteria benoemt. Deze criteria helpen je, als je een duurzaam en levendig speels leerlandschap als buitenlokaal aan je school wilt toevoegen. Ze zijn onder te verdelen in drie categorieën: inrichting, spelen en lesgeven. 

Deze checklist wil je helpen kansen te zien en (nóg beter) te benutten.

Vignet Groene Schoolpleinen

Springzaad heeft een lijst met belangrijke elementen opgesteld, die een ‘levendig en uitdagend’ groen schoolplein kenmerken. Als de school deze lijst afvinkt, wordt duidelijk wat er reeds gerealiseerd is en waar nog kansen liggen.

Springzaad is van mening, dat een school die grotendeels aan deze criteria voldoet, het vignet Groene Schoolplein waard is. Waar nog zaken gerealiseerd kunnen worden, zal de school gemotiveerd zijn om daaraan verder te werken.

Groen doet goed!

Een school met een écht groen schoolplein is trots op dit speelse leerlandschap. 

Daar zijn allerlei elementen te vinden, die het voor kinderen mogelijk maken te midden van een levendige groene omgeving te spelen, leren en recreëren, ontdekkingen te doen, te bouwen, te creëren en experimenteren en vooral de natuur te leren kennen. 

Stichting Springzaad zet zich al vele jaren in voor speelnatuur, waaronder groene schoolpleinen.

Springzaad kent een groot netwerk van vrijwilligers en professionals, zoals ontwerpers en speelplaatsbouwers, die allemaal werken aan aanleg en onderhoud van natuurspeelplaatsen of groene schoolpleinen.

Springzaad doet dit door het verspreiden van kennis, good practice, het organiseren van seminars, cursussen en uitgeven van boeken en brochures.

Ook onderhoudt Springzaad verschillende websites, waarop veel mooie voorbeelden van groene schoolpleinen.

Het vignet

Het vignet is een hoogwaardig emaillen bord van 15 x 15 cm, voorzien van vier boorgaten. 

Verkrijgbaar bij Stichting Springzaad voor € 125,- incl. BTW, verpakking, verzending, administratiekosten

Het aanvraagformulier voor het vignet kun je hieronder downloaden.