Uitdaging en veiligheid

Als variant op no cure, no pay zeggen de Engelsen het zo mooi: no risc, no play. Risico’s horen bij het leven en alleen door oefening leren kinderen risico’s inschatten en gevaren te omzeilen.

De wereld waarin kinderen opgroeien is zonder meer vol gevaren. Het water van grachten, singels en kanalen, vaak zonder enige vorm van afscheiding, betekent gevaar. Het verkeer is de belangrijkste doodsoorzaak. Kinderen vanwege die gevaren binnenhouden, is zeker geen goede oplossing. Binnen gebeuren nog meer ongelukken dan buiten en uitsluitend voor het scherm hangen, levert gauw overgewicht, concentratie- en contactstoornissen op.

Meer hierover lezen?

  • Brochure “Geen leven zonder risico’s
  • Playing Outdoors, Helen Tovey, Open University Press, New York, USA, 2007. In 2011 verscheen de Nederlandse vertaling van dit boek: Laat ze buiten spelen, pleidooi voor gezonde risico’s. ISBN 978-90-441-2793-5. Zie ook link
  • speelnatuur en veiligheid rapport
  • Spelen in de bossen – Van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen. Factsheet ‘Speelbossen’ uitgegeven door de Voedsel en Waren Autoriteit met veel aandacht voor de verschillen tussen speelaanleidingen en speeltoestellen (o.a. met behulp van foto’s).


Er valt dus alles voor te zeggen onze steden en dorpen veiliger te maken zodat kinderen buiten kunnen spelen. Goed ingerichte plekken bij scholen en kinderdagverblijven zijn zeer wenselijk.
Natuurspeelplekken bieden extra mogelijkheden adequaat te leren omgaan met de risico’s die het leven om ons heen met zich meebrengt. Op deze plekken is het mogelijk risico’s aanvaardbaar te houden door een (wettelijk verplichte) risico-analyse / veiligheidscheck en regelmatige inspectie.