Visie

Springzaad  wil bijdragen aan het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen. Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

Onder speelnatuur verstaan wij speelgelegenheid waar kinderen op avontuurlijke wijze kunnen spelen, in aanraking kunnen komen met natuur en waar zij op fantasievolle wijze hun psychosociale en fysieke vaardigheden al spelend kunnen vergroten.

Kenmerken van natuurlijke speelplekken zijn:

Springzaad wil bijdragen aan meer ruimte voor natuur en kinderen. Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten, op natuurrijke, avontuurlijke en speelse plekken kunnen spelen en zo rijke ervaringen op kunnen doen en zich kunnen verbinden met de natuur om zich heen.

Deze plekken zijn wat ons betreft gekenmerkt door:

  • Natuurrijke ruimtelijke speellandschappen in plaats van natuurlijk ogende toestellen; 
  • Groen is geen decor, maar bespeelbaar en zoveel mogelijk inheems en divers met meerwaarde voor vogels, vlinders etc;
  • Gebruikmaken van dat wat aanwezig is en natuurlijke materialen, beplanting, reliëf, gesloten grondbalans, Europees hout… hergebruik is immers de meest duurzame manier van werken;
  • Bij het ontwerp zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden die de plek van nature al biedt en de potenties van de plek benutten;
  • Zoveel mogelijk belanghebbende partijen in alle fasen betrekken, behoeften en wensen van de kinderen staan daarbij centraal.

Van onze partners verwachten wij dat zij deze visie onderschrijven en in hun werk tot uitdrukking laten komen.