Speelnatuur Rotterdam

Speelnatuur verwondert

Een groene omgeving dicht bij huis daagt kinderen uit tot klauteren, ontdekken en verwonderen. Er is minder verveling, ruzie en pestgedrag. Speelnatuur stimuleert een andere vorm van ontwikkeling; zonder speeltoestellen, maar met speelaanleidingen. Het is geweldig om te zien dat ‘speelnatuur’ terrein wint: op steeds meer plekken in de regio Rotterdam zijn prachtige initiatieven waar kinderen natuurlijk kunnen spelen. Dit gebeurt o.a. op schoolpleinen, bij de BSO en op speciale natuurspeelplaatsen. Op de landelijke website van Springzaad staat een mooi overzicht!

Opgroeien met de natuur om je heen

Spelen in de natuur is niet alleen uitdagender en inspirerender dan op de meeste traditionelere speelplekken, het levert ook belangrijke voordelen op voor de ontwikkeling en gezondheid. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp zijn er helaas in de directe woonomgeving van kinderen nog maar weinig plaatsen waar kinderen intensief en lijfelijk de natuur kunnen beleven. Natuur elders, ver van huis, compenseert niet voor kinderen, omdat ze er meestal niet zelfstandig naar toe kunnen. Er is daarom dringend behoefte aan meer speelnatuur in de woonomgeving.

Dat kunnen speelbossen aan de rand van de stad zijn, maar ook fantasierijk en avontuurlijk ingerichte buitenruimten in de stad: bij scholen en kinderopvangcentra, in de wijk, als speeltuinen of zones in het park. Stichting Springzaad zet zich in voor meer kwalitatief hoogwaardige natuurlijke speelplaatsen. En treedt op als belangenbehartiger van meer Natuur voor Kinderen.

Regio Rotterdam – Rijnmond

Springzaad zet zich in voor het ontwikkelen van kennis en kunde op dit gebied. Het gaat hierbij niet alleen over vragen rondom ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud maar ook over bijvoorbeeld het gebruik van kunst, educatieve programma’s, het ondersteunen van vrijwilligerswerk, juridische vraagstukken of het organiseren van activiteiten. 

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen (scholen, kinderopvang, gemeenten, ouders) die een speelnatuurplek aan wil leggen advies kan krijgen in zijn eigen directe omgeving, bouwen we in Rotterdam aan een regionaal consulentschap. Annemiek Bongers en Leon Collignon coordineren dit en zijn daarmee aanspreekpunt voor Springzaad Rotterdam. Zij worden gesteund vanuit het landelijk Springzaad-secretariaat, en ook door de deskundigen ter plekke, deel uitmakend van een regionaal netwerk.

Doe mee!

Sluit je bij ons aan en help ook mee om nog meer mooie, leuke, goede en actieve natuurspeelplekken in de regio Rotterdam te ontwikkelen! Neem dan contact op met ons via het contactformulier hiernaast.

Ouders en opvoeders die graag groene speelplekken in de buurt willen, kunnen zich oriënteren op wat al voor handen is in de literatuur. Bijvoorbeeld met ‘Vrij Spel voor natuur en kinderen’, Leufgen en van Lier, 2007. En zij kunnen partners zoeken, vanuit het besef dat tot nu toe de meeste speelnatuur tot stand is gekomen vanuit de kracht van betrokken mensen.

Lees meer over Speelnatuur in de Stad. Op de landelijke website zijn meer publicaties te vinden. Hier vind je ook vele tips om zelf aan de slag te gaan.