Over Springzaad

Meer ruimte voor natuur en kinderen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten, op natuurrijke, avontuurlijke en speelse plekken kunnen spelen en zo rijke ervaringen op kunnen doen.

Om dit te bereiken organiseert Springzaad:

  • Inspirerende workshops, studiedagen, cursussen en excursies.
  • Vergroting van kennis, kwaliteitsbevordering en onderlinge uitwisseling.
  • Een regionaal netwerk van betrokken consulenten (in opbouw).
  • Een digitale speelnatuurkaart voor ouders, kinderen en iedereen die zich wil laten inspireren in de praktijk.
  • Een 6x per jaar verschijnende nieuwsbrief.
  • Verzorgen we regelmatig publicaties, zoals ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’, ‘Allemaal spelen’ , Inspiratiemap en het ‘ideeënkoffertje’.
  • Een website waarop zeer veel informatie te vinden is.

Overal is ruimte voor natuurspeelplekken, voor voorbeelden klik hier

Voor wie?

Binnen Springzaad zijn mensen actief uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, buurtbewoners, ontwerpers,  ecologisch hoveniers en… waar iedereen welkom is die ook meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen.

Springzaad is een zelfstandige stichting met een bestuursecretariaatpartners en vrienden en een regionaal netwerk.

Met wie?

…en dat doen we niet alleen! Springzaad werkt graag samen met en steunt organisaties, wiens doelstellingen en visie we delen.

Springzaad is aangesloten bij en werkt samen met een aantal andere organisaties, oa:


In België is een zelfstandige zusterorganisatie actief: Springzaad.be