Stichting Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

Publiek bekende naam: Stichting Springzaad

Mailadres: info@springzaad.nl

Postadres: Secretariaat Springzaad, Sliffertsestraat 18, 5657 AR Eindhoven

Kamer van Koophandel nr. 59284277

IBAN: NL34 TRIO 0198073038  RSIN-nummer: 853404525

Wie zijn wij?

Doelstellingen volgens de statuten:

  • zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij hun initiatieven om speelnatuur te creëren, te onderhouden en te beheren en mensen te ondersteunen die op dergelijke plekken activiteiten organiseren;
  • zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om het initiatief te nemen speelnatuur aan te leggen of zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven;
  • zoveel mogelijk kwalitatief hoogstaande speelnatuur te (laten) ontwikkelen en borgen;
  • de stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurssamenstelling 

De bestuurders van Stichting Springzaad verrichten hun bestuurstaken volledig vrijwillig, zonder vergoeding. Bestuursvergaderingen vinden minimaal 2x per jaar plaats. Het bestuur bestaat uit:

  • Marc van de Geer; voorzitter
  • Marjan Nijland; secretaris
  • Giel van der Palen; penningmeester
  • Pjotr Timmerman; algemeen bestuurslid
  • Annemiek Bongers; algemeen bestuurslid
  • Maurice Westerbeek, algemeen bestuurslid

Stichting Springzaad heeft geen medewerkers in dienst. Free-lancers en vrijwilligers nemen de werkzaamheden voor hun rekening.

Hieronder als pdf inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022: