Een uitgekiend ontwerp is de basis voor een spannend speel- en leerlandschap. Hoe klein een stuk grond ook is, reliëf schept ruimte voor natuur(beleven) en mogelijkheden voor gevarieerd bewegen.