Monique Rijksen Architect

Monique Rijksen
Paviljoensgracht 31
2515 BL Den Haag
info@moniquerijksen.nl
https://www.moniquerijksen.nl

Vakgebieden

  • Lezingen, workshops, excursies en trainingen
  • Procesbegeleiding, projectmanagement
  • Ontwerp
  • Beleidsadvies aan gemeenten
  • Bewonersparticipatie

Gevestigd in: Zuid-Holland

Projecten:
Groen schoolplein, OBS De la Reyschool, Den Haag
Groen schoolplein/ inspiratieworkshop dagopvang Dak Braamstraat, Den Haag
Rode Plein, Den Haag
Groen blauw peuterplein, Peuterleerplek De Kleine Linde, Den Haag
Groen blauw kleuterplein en schoolplein Basisschool De Drie Linden, Den Haag
Westlandseplein, Den Haag
Groen schoolplein/ buiten-Makerspace OBS Het Galjoen, Den Haag

Meer informatie op: Website Monique Rijksen