50-dingen in Deventer

50-natuurdingen-om-te-doen-voor-je-twaalfde

Springzaad Deventer werkt aan het uitbrengen van het 50-dingen-boek: een doe-boek voor kinderen, vol met de 50 natuurdingen die je zou moeten voor je twaalfde!

Omdat kinderen de afgelopen decennia steeds meer tijd binnen zijn gaan doorbrengen. En omdat ouders en grootouders van nu vaak juist de mooiste herinneringen hebben aan wat zij vroeger buiten hebben gedaan: slootje springen, vuurtje stoken, fruit van de boomplukken, enz. Iedereen wordt zulke mooie herinneringen gegund.

Scharrelkinderen of batterijkinderen?

De kindertijd van nu staat bol van tweedehands ervaringen: ervaringen die kinderen opdoen via een beeldscherm. Of ervaringen die kinderen opdoen onder het toeziend oog van een volwassene. Hoe vaak krijgen kinderen nog de kans zelf, op hun eigen manier, de wereld te ontdekken? De buitenwereld dicht bij huis biedt zo veel mogelijkheden.
In maart 2017 is het boek uitgekomen.

50-dingen Deventer heeft een eigen Facebook-pagina!

bespreking met de vormgeefster van het boek

Meer lezen over dit project en over 50-dingen:

bespreking met de vormgeefster van het boek
Modderdag juni 2016
Struinen in de uiterwaarden juni 2016

Het 50-dingen-project is bedacht door Stichting Buitenmakelaar in Bunnik en vervolgens uitgerold in Nederland. Inmiddels is Deventer de 5e gemeente in Nederland met een eigen 50-dingenboek!