ASV Daltonschool - groene schoolpleinen

Amersfoort

Contactgegevens

  • Johan van Oldenbarneveltlaan 23
  • 3818 HA Amersfoort
  • Utrecht
  • Regio: Amersfoort en omgeving
  • 033 461 3568

Contactpersoon

  • ,

Over deze speelnatuur locatie

Wat kunnen kinderen hier doen? Hoe ziet het eruit?
Groen schoolplein met hoogteverschil
De ASV Dalton heeft sinds 2013 een natuurlijk schoolplein, met een berg over een rioolbuis, bloembakken gemaakt van verwijderde tegels, een wilgentunneltje en zelfgebouwde speeltoestellen van touw en autobanden. Er is bewust voor gekozen om het vaste voetbalveld te vervangen door een amfitheater, wat voor meerdere doeleinden (en door veel meer kinderen) kan worden gebruikt (ook om in te voetballen...).

Fabian Brökelmann beschrijft hieronder het proces, ter info en inspiratie voor andere scholen die met een groen schoolplein aan de slag willen:

Al in 2011 ontstaan op de ASV Dalton school in Amersfoort de eerste ideeën voor een natuurspeelplein en vormt zich een speelpleincommissie. Het begin is niet makkelijk – alle neuzen moeten dezelfde kant op staan en budget is altijd een aandachtspunt.

In maart 2013 komt er dan een stroomversnelling: er is (beperkt) budget , de natuurtuincommissie is een daadkrachtige groep van ouders en leerkrachten en er is een ontwerp gemaakt door BRVC. Om de begroting sluitend te maken wordt besloten om zo veel mogelijk zelf uit te voeren (ipv door een hovenier laten doen) en wordt Samenwerkstad door het schoolbestuur gevraagd om de uitvoering van het ontwerp te begeleiden.

In een aantal klus (zater-) dagen wordt met veel betrokkenheid van ouders en leerkrachten een groot deel van het ontwerp uitgevoerd. In meerdere opzichten is sprake van een organische ontwikkeling: de betrokkenheid van vrijwillige ouders en leerkrachten verandert en daarmee ook de samenstelling van de commissie. Het ontwerp dient als richtlijn maar de uitwerking daarvan is afhankelijk van de acceptatie binnen de school. De beschikbaarheid van gratis bouwmaterialen maakt creatief en neemt invloed op het proces. Ondanks deze dynamiek in het proces viert de school al op 1 juli 2013 met de opening van het amfitheater de afsluiting van de eerste bouwfase.

In het voorjaar 2014 een voorlopige afsluiting met de keuring van het terrein en de certificering van de nieuw gebouwde speeltoestellen. Voor het onderhoud en beheer is een plan ontwikkeld waarin ook de leerlingen een grote rol spelen. Hierdoor wordt de natuurspeeltuin een veilige speelomgeving waarin kinderen niet alleen veel plezier beleven. Ze worden zich ook bewust van gevaren in de fysieke omgeving en leren hoe met elkaar om te gaan.

Een jaar na ‘oplevering’ blijkt dat het een uitdaging is om de ouders en leerkrachten te motiveren om zich blijven in te zetten voor de tuin. Maar gelukkig zijn er wel een paar ouders die hier het voortouw in nemen. Zo wordt er aan de groene uitstraling gewerkt, zijn er wilgenhutten ontstaan en groeit er veel eetbaar groen in de moestuin!

Tot slot de Tops en Flops van dit project:

TOPS:
- Het grote aantal betrokken ouders dat tijdens de bouwfase maar ook daarna enorme inzet laat zien voor de natuurtuin
- De creativiteit van de kinderen: tijdens de bouwfase werd meteen geëxperimenteerd met nieuwe materialen (toegestaan of verboden :-)). De bomen op het terrein werden van de kinderen zelf als klimbomen gedeclareerd en gebruikt. Van de bedoeling van het ontwerp trekken de kinderen zich vaak niet veel aan, ze maken er zelf hun plein van.

FLOPS:
- De beplanting van de speelheuvel. Deze was binnen 1 week kapot gelopen. De speeldruk is enorm hoog met dagelijks 300 kinderen!
- De betrokkenheid van de docenten varieert sterk. Deze betrokkenheid is echter cruciaal voor het gebruik van de tuin voor educatieve doeleinden. Er is nog veel meer mogelijk...
Schoolplein, geen openbare ruimte

Informatie voor bezoekers

  • Toilet:
  • Leeftijdsgroep:

Achtergrondinformatie