Daltonbasisschool 't Echtenest - groene schoolpleinen

Echten

Contactgegevens

 • Schoolakkers 2-b
 • 7932 PM Echten
 • Drenthe
 • Regio: geen regio beschikbaar
 • Routetip: De school is niet bereikbaar met OV.

Contactpersoon

Over deze speelnatuur locatie

Daltonbasisschool ‘t Echtennest heeft een redelijk schoolplein qua oppervlakte. Als men het plein opkomt is er aan de linkerhand een moestuin en kruidentuin aanwezig.

Wordt er verder doorgelopen dan is er eerst een oud speelelement en dan een groene heuvel met twee tunnelbuizen en een Rhododendronbosje.

Er is ook een crossbaan, een evenwichts- en klimelement aanwezig en een waterspeeltoestel.

Ook een buitenklaslokaal is aanwezig al heeft deze wel het gevoel van een begraafplaats door het vele gebruik van beton en kiezel. Wat heel handig is, een afdakje bij het schoolbord hierdoor wordt overlast van schaduw weggenomen.

Zie hieronder foto’s en meer informatie.

Insectenhotel wat aanwezig is.
Moestuin
Diverse borders
Een bamboehut die nog dicht moet groeien.
Het stenen deel van het plein.
De speelheuvel
Het Rhododendronbosje van dichterbij.
De schommels, klim- en evenwichtselement en buitenkeuken.
Glijbaan die aanwezig is en de crossbaan. (zie het lichter gekleurde zand.)
Zitplekken buitenlokaal
Schoolbord met overkapping.
Waterspeelelement.
Zitplek voor docent en leerlingen.
Evenwichtsbalk?

Elementen van de buitenruimte
Elementen die te vinden zijn op het schoolplein zijn: Twee tunnelbuizen verwerkt in een heuvel. Er is een buitenklaslokaal, het is wel een zeer symmetrische plek met niet echt een organistisch gevoel. Er is een schommel, crossbaan en ook een klim- en evenwichtselement. Er is ook een kruidentuin aan de voorkant van het schoolgebouw.

Op welke manier en hoe vaak wordt de speelplek gebruikt?
We gebruiken het schoolplein intensief. Alle pauzes gaan alle leerlingen tegelijktijdig naar buiten. Daarnaast wordt het plein gebruikt voor onze buitenlessen. Dit gebeurt wekelijks, meerdere malen. Te denken valt dan aan een actieve bewegend leren rekenles of er wordt met een groepje leerlingen en een vrijwilliger of leerkracht in de moestuin gewerkt. (tekst: Corina Zantinge)

Wie doet onderhoud en beheer op deze plek?
Het beheer wordt gedaan door leerkrachten samen met ouders.

Hoeveel en welke kinderen spelen er?
Er zitten 31 kinderen op de school

Informatie voor bezoekers

 • Openingstijden: Het schoolplein is ook buiten schooltijd geopend.
 • Parkeerplaats: Er kan geparkeerd worden in de buurt.
 • Toilet: geen toilet aanwezig
 • Doelgroepen: De doelgroep van het schoolplein zijn kinderen van de basisschool.
 • Toegang voor minder-validen? ja
 • Is de speellocatie omheind? De locatie is volledig omheind.

Achtergrondinformatie

 • Oppervlakte: 0,115ha (11.535m2) 372m2 per kind
 • Geopend op Officieel is het plein nog niet geopend vanwege coronamaatregelen.
 • Groen: Er is een moestuin aanwezig voor eetbaar en beleefgroen. Er is een Rhododendronbosje aanwezig, aan de aanwezige sporen te zien wordt daar druk in gespeeld.
 • Ontworpen / aangelegd door: Ontwerp is deels gemaakt door Martijn Bult en een werkgroep heeft de schets verder uitgewerkt en daarvan een definitief ontwerp van gemaakt. Aanleg: Veelal door ouders en leerkrachten van de school. Voor de aanleg van het amfitheater heeft hoveniersbedrijf Martijn Bult ons geholpen, bij de bouw van de nieuwe berging en de zithoek hebben we samengewerkt met Bouwopleiding Bouwmensen en de graszoden zijn gesponsord door hoveniersbedrijf Geert van Boven.