PCB De Klokbeker - groene schoolpleinen

Ermelo

Contactgegevens

  • De la Reystraat 134
  • 3851 BL Ermelo
  • Gelderland
  • Regio: Noord Veluwe

Contactpersoon

  • Simon Neutel, beheerder

Over deze speelnatuur locatie

Klimelement en tunnel.
Groots opgezette tribune
Fietsenstallingen
Openbaar groen, te gebruiken door de basisschool.
klim- & evenwichtselement
Waterelement in kleuter- en peutertuin
Kleuter- en peutertuin

Wat kunnen kinderen hier doen? Hoe ziet het eruit?
Foto-album
Guus Kuijer schreef ooit:

'Wij weten dat de school eerder zou moeten lijken op een jungle, een boerderij, een laboratorium, een labyrint dan op een kantoorgebouw (...)'.

Dit citaat is De Klokbeker op haar lijf geschreven. In 2011 en 2012 is basisschool De Klokbeker aan de slag gegaan om – in verschillende fasen - het schoolplein en de daarnaast liggende openbare ruimte als speelnatuur in te richten. Het kleuterplein bestaat uit een open bos met daarin een pomp, zandbak, een zelfgebouwd klimtoestel, dierenverblijf en bijenhotel. Het geheel is omsloten door een creatief hek van hout, stammen, takken, ed. Het geeft uitzicht op de Groevenbeekse Hei.
Direct achter de school is tussen de bomen een spannend klimparcours gerealiseerd voor de wat oudere kinderen.
Ook het naastliggende Tumulusveld kijkt uit op de Groevenbeekse Heide. Het bestaat uit diverse heuvels (tumuli zijn grafheuvels), een tunnel, een voetbalveld, bosjes en een uitkijktoren.
Ook is er op het schoolplein een amfitheater gerealiseerd.
Uitgangspunt voor het ontwerp waren het heidelandschap, de cultuurhistorie en de wensen van de kinderen.

Elementen van de buitenruimte
Onze ruimte om de school is een grote speelplek. Op bosgrond zijn van natuurlijke materialen mogelijkheden gemaakt om te klimmen, klauteren, spelen, hutten te bouwen en verstoppertje te spelen. Ook is er een dierenverblijf met konijnen en kippen. Het is deels omsloten door een creatief hek van hout, stammen, takken, ed. en geeft uitzicht op de Groevenbeekse Hei. Hiernaast is er een groot plein met een speeltoestel, tennistafel en amfitheater. Uitgangspunt voor het ontwerp waren het heidelandschap, de cultuurhistorie en de wensen van de kinderen.

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Ook vanuit de buurt spelen kinderen op deze prachtige plek.

Wie doet onderhoud en beheer op deze plek?
ouders van de school

Hoeveel en welke kinderen spelen er?
Groep 1 t/ 5, samen ongeveer 250 leerlingen

Is het plein voor spelen en/of leren?
Er zijn moestuintjes, een waterspel en kinderen leren er over de natuur, maar ook van elkaar.

Informatie voor bezoekers

  • Toilet: geen toilet aanwezig
  • Toegang voor minder-validen? ja
  • Is de speellocatie omheind? De kleuter- & peutertuin is omheind.

Achtergrondinformatie

  • Oppervlakte: 1 hectare