Speelbos Theo Thijssenschool - groene schoolpleinen

Vlissingen

Contactgegevens

  • Troelstraweg 471
  • 4384 PA Vlissingen
  • Zeeland
  • Regio: Zeeland

Contactpersoon

  • Rob Geljon, beheerder

Over deze speelnatuur locatie

Wat kunnen kinderen hier doen? Hoe ziet het eruit?
Bekijk 1e fotoalbum
'Het Kleine Zeeuwse Landschap' is de naam voor de natuur-belevingstuin direct gelegen achter de basisschool OBS De Vliete. De kinderen kunnen er groenten en kruiden kweken, spelen in het groen en de natuur beleven. Er zijn moestuintjes voor alle groepen, fruitbomen en -struiken, speelelementen als een heuvel, een wilgenhut en -tunnel, vertelhoekjes met stobbenzitjes en zelfs een vuurplekje. Ook genieten van de natuur, o.a. langs het water van de gegraven put. Ook aan dieren is gedacht. Er zijn kippen in een hok, een bijenhotel, een vlinderbar en een takkenril voor egels e.d. De 'tuin' heeft een open karakter. Kenmerken van het landschap komen terug deze plek.
Bijzonder is dat het initiatief kwam van een gemotiveerde creatieve natuurouder, die met meer ouders en een even gemotiveerde ambtenaar uiteindelijk deze plek heeft kunnen realiseren, na jaren van volharding en goede communicatie, stap voor stap. De natuurouders hebben een speciale stichting opgericht, "Het Kleine Zeeuwse Landschap", om fondsen te werven (o.a. Groen Dichterbij, Groenvoucher van Min. Economische zaken) en bedrijven aan te schrijven. En dat is ze goed gelukt!
Voor het onderhoud wordt gebruik gemaakt van NL Doet en de Natuurwerkdag. Samen met de gemeente is er een onderhoudsdraaiboek gemaakt en een taakverdeling.

Elementen van de buitenruimte
De Theo Thijssenschool heeft een ruim schoolplein. Overdag is dit plein na lestijd openbaar toegankelijk. Grenzend aan het schoolplein bevindt zicht het zgn. 'Speelbos'.

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Het plein is buiten lestijd, overdag toegankelijk

Is het plein voor spelen en/of leren?
Het Speelbos heeft ook een 'open klaslokaal' waarin lessen natuur gegeven kunnen worden.Het Speelbos is ook voor de BSO toegankelijk.

Informatie voor bezoekers

  • Toegang voor minder-validen? ja

Achtergrondinformatie