Subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen 2019

De subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen is geopend! Hieronder vind je meer informatie over de achtergrond, planning, criteria en voorwaarden van de subsidieregeling. Scholen kunnen tot en met 10 juni hun aanvraag indienen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vincent van der Veen, projectleider IVN Natuureducatie, via v.van.der.veen@ivn.nl of 06-11451453.De subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen is geopend! Hieronder vind je meer informatie over de achtergrond, planning, criteria en voorwaarden van de subsidieregeling. Scholen kunnen tot en met 10 juni hun aanvraag indienen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vincent van der Veen, projectleider IVN Natuureducatie, via v.van.der.veen@ivn.nl of 06-11451453.

Van grijs naar groen

Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school, veelal binnen in het klaslokaal. En dat terwijl kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom ontketenen IVN Natuureducatie, GGD Zeeland en Hogeschool Zeeland de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen, met steun van de Provincie Zeeland en het rijksprogramma Jong Leren Eten. Het doel? In één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek geven. Het onderzoek van de Hogeschool Zeeland en de subsidieregeling voor scholen maken hier deel van uit.

Een groen plein biedt kansen om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren. Het heeft impact op de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen én heeft een positief effect op de vitaliteit van leerkrachten, zo blijkt uit recent Zeeuws onderzoek. Dat Zeeland nog weinig groene pleinen heeft, lijkt vooral te komen door een gebrek aan geld. Om scholen tegemoet te komen in hun transformatie van grijs naar groen, biedt IVN Natuureducatie met steun van provincie Zeeland een subsidie aan. Zo kunnen nog in 2019 de eerste 10 Zeeuwse scholen een start maken met de vergroening van hun schoolplein. Mocht deze subsidieronde voor jouw school te vroeg komen, stop dan vooral niet met plannen maken. We werken er hard aan om nog vaker mogelijkheden te kunnen bieden aan scholen om hun droom voor een groen schoolplein te realiseren

Streefbeeld Groen schoolplein

Met de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolplein is onze ambitie dat in maximaal 1 schoolgeneratie alle basisscholen in Zeeland de beschikking hebben over hun eigen groene leer- en speelplek. Maar hoe ziet zo’n plek eruit?

De plek

De plek biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor de Zeeuwse natuur in de bebouwde omgeving om zich te ontwikkelen. Idealiter heeft de plek een openbare buurtfunctie zodat kinderen er ook na schooltijd terecht kunnen. Deze plek is niet noodzakelijkerwijs het plein zelf, maar kan ook gecreëerd worden door een plek in de directe buurt van de school te benutten voor spelen en leren in de pauze en onder schooltijd. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud zijn kinderen, ouders en leerkrachten betrokken.

De inrichting

Minimaal 50% van de oppervlakte heeft een natuurlijk onverhard karakter. Naast gras, struiken, bloemen en bomen gaat het dan ook om het gebruik van houtsnippers, zand en aarde als alternatief voor verhard oppervlakte met stenen. Gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk duurzaam. Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden zoals; speelgroen, eetbaar groen en educatief groen. De inrichting draagt bij aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het voorkomen van wateroverlast en hittestress. De beplanting en inrichting is bij voorkeur inheems en bevat seizoensvariatie. De plek draagt waar mogelijk bij aan het verbeteren van leefomstandigheden van planten en dieren die belangrijk zijn voor Zeeland, zoals de verschillende wilde bijensoorten.

Het gebruik

Kinderen vinden op het plein een uitdagende, dynamische plek waar ze de natuur van top tot teen kunnen ervaren. Kinderen van alle leeftijden worden uitgedaagd tot verschillende vormen van spelen en leren. De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon. Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen.

Planning

Inschrijving is mogelijk vanaf 6 mei 2019 12:00. De eerste inschrijfronde sluit op 10 juni 2019 23:59. Indien het totaalbudget (€100.000) niet is uitgeput volgt een nieuwe inschrijfronde.
Een telefonisch interview in de week van 17 juni kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Uiterlijk 27 juni worden de toekenningen bekendgemaakt.
De school realiseert uitvoering van de fysieke verandering voor 1 januari 2020.

Beoordelingscriteria

De plannen voor het schoolplein passen in het ‘Streefbeeld groen schoolplein’ (zie hierboven).
Kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zijn betrokken (geweest) in het bedenkproces en ideevorming.
De school legt het gebruik van het schoolplein voor les- en spelsituaties vast in een (les)plan.
Het groene schoolplein biedt mogelijkheid tot actief, bewegend en spelenderwijs leren.
Het onderhoud van het plein wordt geborgd middels een beheer- en onderhoudsplan en de vergroening heeft geen tijdelijk karakter. Leerlingen worden actief betrokken bij het beheer en onderhoud.
Haalbaarheid m.b.t. uitvoering binnen het budget en tijd
Het schoolplein dient bewegen te stimuleren voor alle leeftijden 4 – 12 jaar, waarbij motorische vaardigheden, zoals springen, balanceren, huppelen etcetera ontwikkeld worden. Een goed schoolplein biedt voor ieder kind voldoende uitdaging.
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met hergebruik van materialen. In het totale ontwerp is aandacht voor duurzame gerecyclede materialen.

Jury

Een professionele jury beoordeelt de inzendingen. De professionele jury selecteert inzendingen op basis van bovenstaande criteria. De kinderdirecteuren Zeeuwse Schoolpleinen hebben daarbij een adviserende rol richting de jury. De beslissing van de jury is bindend.