FAQ 1: Zijn paddenstoelen op boomstammen schadelijk voor kinderen?

,

Er is door Stichting Springzaad om een reactie gevraagd aan de heer Eef Arnolds, voorzitter van Paddenstoelen Werkgroep Drenthe. Hij geeft het volgende aan;

Gevaren constructie speelelementen

Het antwoord op de vraag of er mogelijk een verhoogd risico is op  mankementen aan een speelaanleiding of -toestel door de afbraakactiviteit van een zwamvlok in het hout is  het volgende::  Al het dode hout wat zich buiten bevindt, wordt vroeger of later aangetast door zwammen en op den duur afgebroken tot stof. Houtbeschermingsmiddelen kunnen dit proces alleen vertragen.  Het verwijderen van de vruchtlichamen heeft geen zin aangezien het afbraakproces van het hout binnen in het hout plaatsvindt. De zwamvlok in het hout zal steeds nieuwe vruchtlichamen produceren. Het verwijderen van de vruchtlichamen is dweilen met de kraan open.

Paddenstoelen op een stam. NoordOogst Amsterdam. (foto: Jurek Minderman)

Gevaren mogelijke vergiftiging

Wordt er gekeken naar de giftigheid van de zwammen dan kan het volgende gezegd worden; van de 5000 soorten inlandse paddenstoelen zijn er ongeveer twintig zwaar giftig. Daarvan komt één soort, het Bundelmosklokje, op dood naaldhout voor, maar de soort is verre van algemeen.

Er zijn een aantal soorten houtzwammen die bij consumptie voor spijsverteringsstoornissen kunnen zorgen maar die zijn niet gevaarlijk.

Er is bij dhr. Arnolds geen vergiftigingsgeval bekend met het Bundelmosklokje in Nederland. In het buitenland zijn wel gevallen met een dodelijke afloop bekend. Daar wordt de soort soms door paddenstoelenplukkers een enkele keer verward met het stobbezwammetje, welke in Nederland nauwelijks geconsumeerd wordt.

Er zijn geen soorten paddenstoelen die na aanraking bij hand-mond-contact ernstig letsel kunnen veroorzaken.  

Ook op dit klim- en evenwichtselement beginnen zich aan de linkerkant al paddenstoelen te vormen.

Conclusie

Niet elk risico is uit te bannen maar de kans dat een kind letsel oploopt door het spelen op paddenstoelloze stammen door bijvoorbeeld te vallen is veel groter dan dat een kind vergiftigd wordt door het eten van een zwam.

Het “gevaar” van paddenstoelen wordt in Nederland door de heersende angstcultuur al jaren overschat en moet in perspectief geplaatst worden. Daarnaast staan in menig woonhuis of openbaar gebouw de zwaar giftige kamerplanten oleander, aronskelk en Dieffenbachia. Hier gebeuren een enkele keer ongelukken mee. Meestal zijn het dan rondkruipende peuters die er een hap van nemen. Volwassenen zijn zich van de risico’s bewust en toch staat de plant in de woonkamer. Dat maakt dat het risico van in en op hout levende  paddenstoelen wederom vele malen kleiner is.

Het verwijderen van vruchtlichamen is alleen maar symptoombestrijding en  daarnaast schadelijk voor de biodiversiteit en voor de natuurbeleving van kinderen. Het is namelijk goed om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van paddenstoelen in hun leefomgeving en hen te wijzen op de functies en schoonheid van paddenstoelen.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het Belgische antigifcentrum.

Hieronder staat de link naar een pfd document met een aantal giftige paddenstoelensoorten.