Let op: Deelname voor partners & expertisenetwerk van Springzaad 

Vrijdag 15 december, 13.00 –  17.30 uur (of open end…)  

We zitten in een statig Leids monumentaal pand bij Lot & de Walvis

Adres: Haven 1, 2312 MG Leiden

In december houden we weer de jaarlijkse Partnerdag voor alle aangesloten Springzaad partners, ook de regionale consulenten zijn welkom! 

Op deze dag willen we terugkijken op het afgelopen SZ-jaar en vooruit naar het nieuwe! Er is veel ruimte om reeds bekende en nieuwe partners te ontmoeten.

Het thema van deze dag is: SAMENSPELEN. 

De roep om toegankelijkheid van Speelnatuur voor álle kinderen & grote mensen wordt steeds vaker gehoord. Partner Suzanne van Ginneken heeft voor ons een prachtige locatie gevonden, om ons samen met Ilse van der Put mee te nemen in de wereld van het buiten samenspelen:

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om alleen of samen te spelen in en met de natuur, ook kinderen met een beperking. Veel leden van Springzaad nemen het onderwerp zeer serieus en zien toegankelijkheid en inclusie als vanzelfsprekende randvoorwaarden voor hun werk. 

De bijdrage van Ilse en Suzanne is erop gericht om actuele kennis over ontwerp, beleid en sociale aspect van samen spelen te delen.

Ilse geeft handvaten over hoe in contact te komen met gezinnen en organisaties en zo een samenspeel-community te helpen smeden.

Suzanne laat aan de hand van inspirerende voorbeelden zien hoe je natuurspeeltuinen inclusiever kan ontwerpen.

Tot slot nemen Ilse en Suzanne ons mee de speelplek in waar we een aantal dingen in de praktijk kunnen zien en zelf ervaringen kunnen opdoen.

AANMELDLINK voor de Partnerdag 2023

12.30 – 13.00 Binnenkomst met een warm drankje

13.00 – 13.30 Voorstelronde partners met diashow

13.30 – 14.15 Lezing & excursie: Samen spelen en Springzaad horen bij elkaar. 

door Suzanne van Ginneken | Speelnatuur & Ilse van der Put | Empowerment by Playing inclusively

14.15 – 15.00 Wandeling naar en rondleiding Samenspeeltuin de Doorbraak

15.00 – 15.30 Koffie & Netwerkpauze

15.30 – 16.30 Presentatie inhoudelijk jaarverslag/ hoogtepunten Springzaadjaar 2023 vanuit bestuur en secretariaat 

16.30 – 16.45 Uiteen in werkgroepjes voor invulling van komende jaar

16.45 – 17.00 Terugkoppeling uit de werkgroepjes

17.00 Afsluiting formeel gedeelte en borrel

v.a. 18.00 Optioneel: gezamenlijke avondmaaltijd bij Lot & de Walvis

De kosten voor de dag zijn incl. koffie/ thee/ taart & borrel:      € 45 p.p. excl .BTW

(de avondmaaltijd is optioneel en voor eigen kosten; v.a. 20 deelnemers krijgen we een menu aangeboden voor € 35  p.p., bij minder deelnemers eten we à la carte en op eigen kosten, zie HIER de menukaart)

AANMELDLINK voor de Partnerdag 2023

Ik kijk erna uit jullie allen in Leiden te zien!

SPEELSE GROET!                                                                             Sigrun Lobst, Secretariaat Springzaad

Op een zonnige novemberdag vorig jaar was ik met Orthopedagoge Ilse Vonder op het 4-Seizoenen-
pleintje van Stichting Entrea Lindenhout in Apeldoorn. Ruim 10 jaar geleden had Ilse het initiatief
genomen voor ontwerp en aanleg van deze groene speelplek. Kinderen speelden er nu ook weer
naar hartenlust. Er fladderden vlinders en een bonte specht timmerde op een oude beuk. Volop
leven. Maar we zagen ook dat de speelplek hard toe was aan renovatie. ‘Anneke, ik wil deze plek
weer mooier maken, wil jij mij daarbij helpen?’ Was haar vraag. Natuurlijk wilde ik dat. Drie weken
later was Ilse er niet meer.


De vraag van Ilse bleef rondzingen in mijn hoofd. Ilse had ook met vriendinnen en collega’s over haar
renovatiewens van deze plek gesproken. Deze wens bracht ons samen om te kijken of renovatie
mogelijk was. Hierboven vind je een indrukwekkend filmpje van Ilse over haar Droom.


Waarom wilde Ilse speciaal deze plek renoveren? Dat heeft te maken met de groep kwetsbare
kinderen die er gebruik van maken. Ilse heeft jaren gewerkt met kinderen met allerlei
gedragsproblemen / psychiatrische problemen. Juist voor deze groep werkt spelen in het groen
helend. Vaak komen juist deze kinderen niet in contact met groen. Haar droom was dat spelen in het
groen voor deze kinderen mogelijk moest blijven. Entrea Lindenhout heeft al jaren te maken met
bezuinigingen. Geld voor renovatie en onderhoud is er nauwelijks. Dat wist Ilse.


Behalve door kinderen van de dagbehandeling van Entrea Lindenhout wordt het 4-Seizoenenpleintje
ook door kinderen van de aangrenzende kinderopvang gebruikt, de fysiotherapeut werkt er soms
met de kinderen en ook maatschappelijk werk maakt gebruik van de plek samen met kinderen en
ouders bij bijvoorbeeld intakegesprekken.


We zijn bijna een jaar verder. Er is contact geweest met Entrea Lindenhout. Er ligt inmiddels een
schetsontwerp dat binnenkort besproken wordt. Omdat we z.s.m. daarna aan de slag willen met
deze plek zijn wij alvast op zoek naar Springzaadmedewerkers en andere vrijwilligers die hun
menskracht ter beschikking willen stellen voor dit project en / of een deel willen sponseren bijv. door
het leveren van materialen. We denken met voldoende vrijwilligers eind november begin december
2 of 3x een werkdag te organiseren en zo deze klus te met elkaar te klaren.


Wie of wat zoeken we?


We zoeken vrijwilligers en sponsoren voor de invulling van een groot aantal kleine wensen:

 1. herstel van 2 wilgenhutten en de wilgentunnel
 2. realisatie van ´het tuintje van Ilse´, met o.a. plantjes uit de tuin van Ilse
 3. herstel van beplanting achter langwerpige stapelmuur
 4. hulp bij ontwerp en uitvoering van een verkeersparcours
 5. betonverf voor het verkeersparcours
 6. snoei van de aanwezige (fruit)bomen (max. 7)
 7. herstel van kleine pergola bij de entree (en opbinden van druif)
 8. wieden en aanvullen van plantenbak met o.a. aardbeiplanten, kruiden en bessen
 9. donatie van 7 nieuwe bomen (waaronder 2 els en 1 liquidambar)
 10. aanplant van deze nieuwe bomen
 11. het verwijderen van gras bij de zandwaterspeelplek en aanvullen/sponseren van nieuw speelzand
 12. realisatie van een extra speelwatergoot
 13. het schilderen van de nieuwe donateursboom
 14. boomstammen en boomstamblokken (leveren en plaatsen)
 15. realiseren van een takkenril
 16. het coördineren van de aanleg project
  Daarnaast ook de oproep voor sponsering van een paar grotere wensen (mogelijk niet haalbaar
  vanwege kosten en keuring):
 17. herstel van het huisje met glijbaan en klauterparcours
 18. een nestschommel met valzand (en aanpassing van het terrein rondom)
 19. eenvoudig parcours van stapstenen en boomstammen eventueel als alternatief voor 17.

Ik hoop dat jullie willen kijken naar wat je kunt bijdragen aan ‘De droom van Ilse!’


Ook een gift is welkom. Graag op rekening nummer NL69 TRIO 0777 8546 00 t.n.v. Stichting Groene
Pedagogiek o.v.v. Donatie droom Ilse [eventueel nog specifiek noemen waarvoor.]


Namens de groep vrienden en collega’s van Ilse, dank jullie wel!


Voor meer informatie: Anneke Rodenburg tuinenvlinder@gmail.com 0570513027 of (liever na
afspraak via app) 06-11141982


Meer over Ilse Vonder HIER


Klik HIER of op de afbeelding om je aan te melden

Heilien ontvangt ons en leidt ons rond op het terrein van de voormalige tuinbouwschool Frederiksoord, waar Heilien actief mee werkt bij de reactivering van dit historische tuinlandschap met een bijzonder verhaal.
In het felle zonnetje dankt ieder bestuurslid met een persoonlijke herinnering en een cadeautje Heilien voor de gezamenlijke tijd.
Pjotr heeft een muzikaal poetisch afscheidsverhaal voor Heilien voorbereid.

Buitenonderwijs

door Marieke Markvoort

Voor de opleiding HBO-pedagogiek deed ik mijn afstudeeronderzoek over ‘buitenonderwijs’. Met Stichting Springzaad als opdrachtgever, kreeg het onderzoek uiteraard de toevoeging ‘buitenonderwijs op groene schoolpleinen’. Ik heb onderzocht wat maakt dat (op de 9 onderzochte scholen) leerkrachten wel of juist geen buitenlessen geven op hun groene schoolplein. 

Mijn persoonlijke verwachting was dat leerkrachten buitenonderwijs wel leuk en aardig zouden vinden als manier van lesgeven, maar dat ze het weg zouden wuiven door tijdgebrek. Maar ze hebben er wel degelijk interesse in! Op alle scholen van de leerkrachten die ik gesproken heb, worden regelmatig lessen op het plein gegeven. Een belangrijke voorwaarde om buitenlessen voor te bereiden en uit te voeren is wel dat dit haalbaar moet zijn in de tijd. En laat dat nou net een issue zijn in het basisonderwijs.

Een interessant gegeven vind ik de nadruk op het moeten behalen van zo goed mogelijke leerresultaten. Die druk komt blijkbaar niet alleen vanuit de onderwijsinspectie maar ook van de ouders. Twee leerkrachten vertelden me dat het daardoor een grote stap is om buitenlessen te geven. Je moet er namelijk zeker van zijn dat de leerlingen met buitenlessen óók goede resultaten behalen. Wetenschappelijk bewijs toont aan: door buitenonderwijs verbeteren de leerprestaties zelfs. Nu moet die wetenschap nog wat bekender worden in ons landje.

Praktische belemmeringen die genoemd werden waren: ‘omdat het plein vaak bezet is om op te spelen en kan er daarom geen les op gegeven worden’, ‘het plein is te klein’, ‘we hebben geen werkplek op het plein’ of  ‘we werken met tablets en die wil ik niet mee naar buiten nemen’. Deze zaken zijn met wat goede wil vaak wel op te lossen.

Sommige scholen die deelnamen aan het onderzoek hebben buitenonderwijs als regelmatige gehanteerde onderwijsmethode. De verhalen van die gepassioneerde docenten waren natuurlijk het leukst om te horen. Out of the box durven denken en daarnaar te durven handelen als team waren inspirerend! Het is te hopen dat steeds meer scholen deze richting op gaan.

Herfstige groetjes, Marieke Markvoort