FAQ 2: Help er zitten olieachtige vlekken op het water, wat moet ik doen?

Vindt u olieachtige vlekken op water, dan is het een grote kans dat dit helemaal geen olie is maar een vliesdun laagje  ijzerbacteriën  in het water.

Dat vlies van   ijzerbacteriën lijkt namelijk heel erg op het vlies dat je ook ziet als er olie op het water ligt.

Om erachter te komen of het olie of die ijzerbacterie is, moet u het volgende doen:

U gaat met uw vinger in het water of gooit er een object in. Breekt het vlies in schilfertjes met scherpe randen dan heeft u te maken met de afscheiding van de ijzerbacterie. Ontstaan er slierten die weer snel samenvloeien dan heeft u te maken met olie. Mocht dat laatste het geval zijn, dan is het niet verstandig dat er nog iemand het water in gaat. U moet dan  contact opnemen met de beheerder. Dit kan bijvoorbeeld het waterschap zijn. 

Maar wat is dan precies dat vlies van die ijzerbacterie en is dat schadelijk?

Het dunne vliesje ontstaat op plaatsen waar kwel is. Met het water dat omhoog komt, worden ook mineralen zoals ijzer mee omhoog genomen. Kwel is dan ook vaak ijzerrijk. Vaak is er op de kwelplek  ook een roodbruine kleur te zien in het water, dit is roest.

De precieze oorzaak van het vlies is dan ook dat ijzerbacteriën de ijzermineralen in in het water omzetten tot ijzeroxiden en diverse andere verbindingen.

Als er via een bepaalde hoek gekeken wordt naar het vlies ziet men de regenboogkleuren die dus ook te zien zijn bij olievlekken.

Bronnen:

de Vries, H. (1888). Ijzeroer en ijzerbacterien. Album der Natuur, 37(1), 257–261. https://natuurtijdschriften.nl/pub/562185

Poot, R. (2016, 22 maart). IJzerbacteriën. Natuurfotografie. https://www.natuurfotografie.nl/soortbeschrijving/ijzerbacterien/

Waterschap Noorderzijlvest. (z.d.). Blauwalg, ijzerbacterie of olie? Noorderzijlvest. Geraadpleegd op 15 februari 2021, van https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/seizoen-items/blauwalg-ijzerbacte/

F. Siemensma (persoonlijke communicatie)

maart 2021.

Rechts op de foto is het vlies te zien dat nog intact is. In het midden ziet u de losse schilfers.