Toelichting termen bij de FAQ’s

,

De termen die op deze pagina toegelicht zijn. Worden gebruikt bij verschillende FAQ’s. Mocht u zelf nog een veel gestelde vraag hebben die hier niet te vinden is maar waarvan u vindt dat dat wel zou moeten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Springzaad (info@springzaad.nl).

Kwel

Kwel is grondwater wat aan het oppervlakte komt door opwaartse druk vanuit de bodem. Kwel is vaak ijzerrijk en kwelwater heeft meestal een zeer goede waterkwaliteit.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een mate aan hoeveelheid levensvormen op een bepaalde plek zoals een schoolplein. Een plek met een hoge biodiversiteit heeft veel meer verschillende soorten flora en fauna als een plek met een lage biodiversiteit.

Wadi

Een wadi is een verlaging in het grondoppervlak, meestal wordt een wadi gebruikt voor het bufferen, tijdelijk opslaan, van (regen)water. In een wadi infiltreert het water in de bodem in plaats van weg te stromen het riool in.

Wadi, Maranathaschool Nijkerk (foto: Jurek Minderman)

Dakwater

Regenwater wat op daken valt wordt dakwater genoemd.

Inklinking

Inklinking is verminderen van het volume grond. In veen gebieden gebeurt dit vaak doordat veengrond deels water bevat en als dit water eruit wordt gehaald door verlaging van de grondwaterstand en verdamping zakt het veen in elkaar en zakt dus ook het bodemniveau.