NB#78 Nieuwe partner: Hoveniersbedrijf Meppelink

,

Ons eerste project

Op een mooie voorjaarsdag liep ik stomtoevallig langs kinderdagverblijf (KDV) Mengelmoes in Emmen. Ik kreeg het gevoel dat daar iets gebeurde, maar kon de vinger er niet precies op leggen. Ik ben naar binnen gelopen en heb gevraagd hoe er wordt gedacht over een groenere buitenruimte met speelaanleidingen. Er werd inderdaad bij het KVD al druk nagedacht over een groen speelplein, maar ze wisten het nog geen handen en voeten te geven. Het bleek dat ik precies op het juiste moment binnen ben gestapt.

Na dit gesprek is Marjan Nijland ingeschakeld om het ontwerp te maken. Marjan tekent voor ons de tuinontwerpen. 

Na het goedkeuren van het ontwerp zijn wij begonnen met de eerste onderdelen van de aanleg. Om te beginnen hebben we de schommel verplaatst en een stapelmuur gemaakt. Waar mogelijk vroegen wij aan de kinderen of zij mee willen helpen. Vooral het helpen bij het metselen van een muur vonden de kinderen leuk. Ook het aangeven van stenen voor een klein stukje bestrating deden ze  enthousiast. De kinderen hebben veel plezier gehad met het inplanten. Zo hebben we vlieren geplant (bloemen voor pannenkoeken), lavendel voor de vlinders en bijen (van bloemen van deze  geurende plant kun je  thee te maken) en een stukje ingezaaid met éénjarig bloemenmengsel. Het is mooi te zien dat de kinderen er plezier in hebben. Hun enthousiasme motiveert iedere keer weer.

De zandbak bij Mengelmoes is vergroot en voorzien van een randafwerking van halve boomstammen. Bij de stapelmuur hebben wij een houten geraamte geplaatst waar klimplanten overheen groeien. Een wens van het KDV was om een kleine vuurplaats te hebben. De vuurplaats is onder het ‘afdak’ gemaakt.

Van Robinia-stammen maakten we vijf ‘stelten’. Aan de zijkanten van deze palen zijn klossen bevestigd waar de kinderen op kunnen staan, zo kunnen ze zich van klos naar klos verplaatsen.  Het water van het dak is op één plaats afgekoppeld. Het regenwater wordt opgeslagen in een regenton. De kinderen kunnen het water door middel van een kraantje in een beekloopje laten stromen. Dat beekloopje ligt tussen de stelten. De kinderen vinden het spannend om via de stelten het beekje over te steken. 

Als klap op de vuurpijl hebben wij een grote treurwilg geplant en daaromheen een verhoogde vlonder gemaakt waar de kinderen op kunnen zitten. Het idee is dat het op den duur in de zomer een koele schaduwplek is en meteen een mooie verstopplek als de takken tot op de grond groeien.

Komend jaar gaan we de moestuin aanpakken. Er was altijd al een moestuintje, maar het inzaaien en inplanten is er dit jaar niet van gekomen.

De buitenruimte wordt door ons stap voor stap ingericht. Het gedeelte dat nu klaar is, wordt gebruikt door oudere kinderen (7 jaar en ouder) en is ruig en uitdagend. Een ander gedeelte wordt door ons ingericht voor de baby’s en peuters en moet veilig zijn. Daar komt een lage heuvel begroeid met gras. Verder worden er een paar lage boomstammetjes rechtop ingegraven waar de kinderen zich aan vast kunnen houden en op kunnen zitten. Een derde gedeelte is voor de kinderen van vier tot en met 6 jaar. Daar wordt een buitenkeuken gemaakt en er worden bloeiende planten neergezet zodat de kinderen in aanraking komen met vlinders en bijen. We gaan op zoveel mogelijk plaatsen rondom het gebouw het water afkoppelen. De komende tijd zullen wij nog bezig zijn bij Mengelmoes.

Het spel verandert

Nu de speelomgeving is veranderd, zijn kinderen meer met elkaar bezig om gezamenlijk iets te bedenken en te bouwen. De snelheid van het spel ligt lager, er wordt minder gerend dan voorheen. De kinderen slepen meer met materialen en bouwen er mee. 

De motoriek van de kinderen wordt gestimuleerd doordat het terrein niet overal vlak is. Ook het slepen met takken zorgt voor een meer gevarieerd gebruik van de spieren.

Doordat de kinderen aandachtig bezig zijn, meer op hun omgeving letten is de kans op ongelukken klein.

Groen schoolplein

Op dit moment zijn wij in gesprek met een basisschool over het vergroenen van het schoolplein. Een leerkracht gaf een schrijnend voorbeeld van de armoede op het schoolplein. Tijdens de pauzes gaan de kinderen met enige regelmaat achter de leerkracht staan omdat dat zij dan de enige verstopplek is op het plein. 

Dan is het echt tijd om stappen te zetten, het schoolplein te veranderen en flink aan te pakken.

De schoolleiding wil het schoolplein vergroenen en een meer uitdagend terrein met hoogteverschillen. Ook boomstammen om op te balanceren is een wens. Er is gevraagd om bosjes aan te planten en om verstopplekken te creëren. 

Er is voldoende ruimte, vandaar dat er onder andere hazelaar (noten voor de kinderen en voor de dieren), krenteboompjes (bloei voor de insecten, bessen voor de vogels en de kinderen en een mooie herfstkleur) en sterke heesters zijn gepland en een bloemenweide.

Een wilgentipi of -tunnel is een mooie aanvulling op het terrein. Voor waterspel wordt gedacht aan een waterpomp, houten goten en een waterloopje.

Een wens is om ook een moestuintje aan te leggen. Hier kunnen de oudere kinderen hun eigen groentes telen. Educatief en lekker.

Dennis Meppelink

Dennis Meppelink aan het werk