Aardrijk - landschap & spel

Sigrun Lobst
Van Cittersstraat 46a
3022 LL Rotterdam
info@aardrijk-sigrunlobst.nl
http://www.aardrijk-sigrunlobst.nl

Vakgebieden

  • Lezingen, workshops, excursies en trainingen
  • Ontwerp
  • Beheer en onderhoud
  • Beleidsadvies aan gemeenten
  • Bewonersparticipatie

Gevestigd in: Zuid-Holland

Werkzaam in de volgende provincies: Zuid-Holland; Noord Holland, Utrecht, Zeeland, Brabant


Projecten:
NATUURSPEELTUINEN & LANDSCHAPPEN:
Speelnatuur Tiengemeten voor Natuurmonumenten (2 jaar gewerkt als coordinator)
Speeldernis Rotterdam, (10 jaar gewerkt als coordinator)
Natuurspeeltuin 'De Baarsjes', Van Spijkstraat 65 a, Amsterdam
Speelnatuurgebied Nieuw Wulven, Staatsbosbeheer/ Houten

SCHOOLPLEINEN:
Schoolplein Daltonschool De Margriet, Rotterdam
Schoolplein Dietenhofen/ Beieren, klik hier voor ontwerp en foto's
Schoolplein De Vuurvogel, Vrije School Zoetermeer (samenwerking met Jan van Schaik en Wouter van Santen)

Medeauteur van het boek "Speelnatuur in de Stad. Hoe maak je dat?"

Zie hier voor meer omschrijvingen & fotos van projecten: onder ontwerp & advies oa.

Zie ook: artikel uit Trouw over veiligheid van speelnatuur 2013

Speelnatuur Tiengemeenten
Speeldernis Rotterdam
Speelnatuur Tiengemeten