Rapporten en beleidsdocumenten
afbeelding ontbreekt

Groene en levendige schoolpleinen

Projectverslag ‘Groene en levendige schoolpleinen’, Pilotproject in het kader van programma ‘Duurzame wijk’

Deze notitie is het afrondende hoofdstuk van het pilotproject “Groene en levendige schoolpleinen’.
Het heeft als doel om de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bijna twee jaar durende project te delen met belangstellenden en daarnaast aan de verantwoordelijke instanties de wenselijkheid van veranderingen aan de bestaande situatie van de Rotterdamse schoolpleinen te laten zien.
De notitie bestaat uit een objectief projectverslag met daarnaast de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen.
De stukken worden geïllustreerd met kindertekeningen en foto’s van het veranderingsproces. Zo is het mogelijk om stapsgewijs het hele traject te volgen. Beginsituatie, uitgangspunten en randvoorwaarden worden beschreven en de leerpunten, succes- en faalfactoren worden benoemd.