Literatuurlijsten

Literatuurlijst Speelnatuur Springzaad 2020

Deze uitgebreide literatuurlijst geeft de meest relevante publicaties op het vlak van speelnatuur, groene schoolpleinen, moestuinieren. Het overzicht start met meer algemene publicaties, en vervolgt dan met wetenschappelijke literatuur. Ook websites, filmpjes en dvd's zijn opgenomen.