Rapporten en beleidsdocumenten
afbeelding ontbreekt

Jong leren moestuinieren

  • Marianne van Lier
  • Willy Leufgen

Onderzoek in het kader van het programma Jong Leren Eten. In het kader van het project Jong Leren Eten hebben wij in 2017 en 2018 onderzocht hoe het er recentelijk voor staat met de locaties waar kinderen kunnen leren moestuinieren. Uitgaande van de veronderstelling dat kinderen die zelf groenten kweken zich bewuster worden van wat ze eten, zou deze educatieve activiteit in belangrijke mate bij kunnen dragen aan het doel van Jong Leren Eten om kinderen nu en in de toekomst gezonde en duurzame keuzes te laten maken, voedselwijzer te worden.
Het onderzoek bestond uit twee delen: een kwantitatief onderzoek naar de soorten en aantallen kindermoestuinen in Nederland, en een kwalitatief onderzoek met als doel een beeld te krijgen van wat er bij deze activiteiten door kinderen gedaan en geleerd kan worden, wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende soorten locaties, waar problemen optreden en welke oplossingen gevonden werden.