Nieuwe plekken op de speelnatuurkaart

Er gebeurt de laatste tijd best veel op de Noord-Veluwe op het gebied van speelnatuur. De regioconsulent is druk bezig om nieuwe plekken te bezoeken en te bekijken of het mooie voorbeelden zijn om op de speelnatuurkaart te zetten. Ook de oude plekken worden bekeken om te zien hoe het er voorstaat. Deze week kreeg ze hulp van de stagiair van Springzaad, Jurek Minderman, die voor het hele land bezig is om de speelnatuurkaart aan te vullen. Samen hebben ze 10 plekken op één dag bezocht.