Basisschool De Driemaster - groene schoolpleinen

Nijmegen

Contactgegevens

  • Cortenaerpad 32
  • 6512 GD Nijmegen
  • Gelderland
  • Regio: geen regio beschikbaar

Contactpersoon

Over deze speelnatuur locatie

Fotos: https://www.juffieintgroen.nl/speelnatuur/basisschool-driemaster/

Elementen van de buitenruimte
- 'kleuterbos' met daarin een houten klimtoestel voor kleine kinderen, een 'klimschip' met glijbaan en een zandbak - regenton met goot naar de zandbak - betegeld voetbalpleintje, omringd door groene haag - amfitheatertje voor ca 20-30 kinderen, met begroeiing erachter - moestuin - bloemenperk met inheemse planten voor vlinders, bijen en andere insecten - bloemperken langs muren - houten klimtoestel voor de grotere kinderen - speelbosjes met een begroeide heuvel met trappetjes, zitrand en een liggende klimboom - trappen - duikelrekken - betegeld speelplateau

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Na schooltijd is het speelplein in principe gesloten. De BSO maakt er wel gebruik van.

Wie doet onderhoud en beheer op deze plek?
de school i.s.m. ouders

Deze plek is bijzonder, want: In de versteende wijk Bottendaal is dit een heerlijke groene plek om te spelen en te leren. Door de gevarieerde omgeving spelen de leerlingen allerlei soorten spelvormen, ze maken gebruik van de hele speelplaats en eten uit de moestuin.

Hoeveel en welke kinderen spelen er?
ongeveer 200

Is het plein voor spelen en/of leren?
Spelen in de pauzes. Verder zijn er: - biologielessen: o.a. moestuin (groep 6) - openingsactiviteiten van thema's - meetactiviteiten in het kader van de rekenles - markten voor inzamelingen

Informatie voor bezoekers

  • Toegang voor minder-validen? ja

Achtergrondinformatie

  • Geopend op 2013/2014
  • Ontworpen / aangelegd door: Ouders hebben het initiatief genomen, subsidie aangevraagd en samen met de ouderraad de kar getrokken. Juffie in 't groen heeft de speelplaats ontworpen en samen met ouders en leerkrachten aangelegd.