#79 Uit de regio’s: Procesbegeleiding groene schoolpleinen in Harderwijk

, ,

Auteur: Marjan Deurloo

In Harderwijk is een nieuw traject gestart om schoolpleinen te vergroenen. Springzaad speelt daarin een belangrijke rol. 18 november heeft de eerste inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. Helaas online en niet op een al bestaand prachtig groen schoolplein, maar niettemin waren er minimaal 4 scholen zo enthousiast geworden door de verhalen, foto’s en video’s, dat ze graag willen starten. 

De Springzaadconsulenten van de regio’s Amersfoort en Noord-Veluwe (Fabian Brökelmann en Marjan Deurloo) begeleiden de scholen. Ongeveer een half jaar lang gaan de scholen aan de slag van een eerste inspiratie en bewustwording, via een visie en plan van aanpak naar een programma van wensen en de keuze voor een Springzaad-ontwerper.

De Hortus (stichting voor natuur- en duurzaamheidseducatie) in Harderwijk coördineert het project. De Gemeente en Jong Leren Eten Gelderland hebben budget beschikbaar gesteld. Dit begeleidingstraject is een verkorte versie van het zich al bewezen traject in Amersfoort, waar de scholen een heel jaar begeleiding krijgen (tot en met de eerste schop in de grond gaat). Scholen willen vaak wel, maar hebben geen idee hoe ze de vergroening moeten aanpakken. En beren op de weg zijn er genoeg.  Het is heel fijn dat er nu geïnvesteerd wordt in een goede procesbegeleiding. Het is een belangrijke voorwaarde om tot een kwalitatief goed groen schoolplein te komen.