Brochure Speelnatuur

De brochure Inspirerende speelnatuur was als pdf al een succes. De ervaring leert dat informatie van papier beter blijft hangen dan bij een pdf. Bovendien is het veel leuker om iets in handen te kunnen houden en door te kunnen bladeren. Reden dat er nu een gedrukte versie is, op stevig papier, te koop voor 7,50 euro in het winkeltje van Springzaad!

Springzaad heeft een brochure, in pdf-vorm, gemaakt over inspirerende speelnatuur. Wat verstaan we onder speelnatuur? Hoe spelen kinderen daarin? Wat zijn de kenmerken van een echte natuurspeelplek? Hoe herken je die? Hoe zit dat met natuur?

Deze brochure is bedoeld voor iedereen, ouder, leerkracht, ambtenaar of buurtbewoner die wil weten wat we nu eigenlijk onder speelnatuur verstaan. De tekst is uitvoerig geillustreerd met foto’s en is geschikt  voor iedereen die met een natuurspeelplek aan de slag wil!

De brochure (22 pagina’s) is gratis, op aanvraag, te verkrijgen door te mailen naar info@springzaad.nl