Groene schoolpleinen

,

Springzaad expertisenetwerk

Afgelopen jaar hebben een aantal mensen nagedacht over hoe binnen Springzaad meer aandacht te schenken aan groene schoolpleinen. De websites www.groeneschoolpleinen.nl en www.onsgroeneschoolplein.nl zijn in handen van Springzaad gekomen. En samen met de vele aandacht en de provinciale subsidies maakt dat er veel scholen iets willen en er een soort van wildgroei ontstaat. Doel is met name de kwaliteit van groene schoolpleinen te borgen. Bijkomend voordeel is dat we het bestuur van Springzaad ontlasten. Eind juni waren  ca. 50 vertegenwoordigers van Stichting Springzaad en Wilde Weelde uitgenodigd, die veel met groene schoolpleinen bezig zijn om over de eerste opzet te brainstormen. Dit heeft geleid tot een wat duidelijker beeld hoe de werkgroep invulling kan geven aan de opdracht.

Voor de komende tijd gaan we een aantal activiteiten uitvoeren. Hierbij zullen we uiteraard de expertise van de vele actieve mensen van Springzaad en Wilde Weelde bevragen en inzetten.