Publicaties

Inspirerende boeken, brochures, artikelen en andere publicaties uit binnen- en buitenland. Om makkelijk publicaties te vinden kun je gebruik maken dan de zoekfunctie. Je kan zoeken op diverse termen (auteur, artikel, tijdschrift). Een uitgebreid en actueel Literatuuroverzicht vind je als eerste publicatie onder het zoekscherm. Eigen publicaties van Springzaad vind je ook in de winkel.

Zoek op soort

thema

tijdschrift

jaartal

Auteur

Titel

Literatuurlijst Speelnatuur Springzaad 2020

Pjotr Timmerman

Literatuurlijsten
  • Deze uitgebreide literatuurlijst geeft de meest relevante publicaties op het vlak van speelnatuur, groene schoolpleinen, moestuinieren. Het overzicht start met meer algemene publicaties, en vervolgt dan met wetenschappelijke literatuur. Ook websites, filmpjes en dvd's zijn opgenomen.
  • Literatuurlijst Speelnatuur Springzaad feb20
Meer over Literatuurlijst Speelnatuur Springzaad 2020 ≫

Spel buitenspel natuur

Kees Both

Literatuurlijsten
Meer over Spel buitenspel natuur ≫

Bewegen-natuur-gezondheid

Kees Both

Literatuurlijsten
Meer over Bewegen-natuur-gezondheid ≫

Spelen met risico's

Kees Both

Literatuurlijsten
  • Een lijst van ruim 4 bladzijden literatuur, samengebracht door Kees Both, over het thema "Buitenspel en risico's". Een deel van de artikelen is in digitale vorm aanwezig op het Springzaadsecretariaat.
  • s-november_2012_voor_pdf
Meer over Spelen met risico's ≫

Tuinieren-voeding-kinderen, een literatuuroverzicht

Kees Both

Literatuurlijsten
  • Een biblografie bedoeld voor alle nme-ers, PABO-docenten, pedagogen, schoolbegeleiders en anderen die willen nadenken over het 'waartoe' van tuinieren met kinderen en op de hoogte willen zijn van een aantal internationale tendensen in de tuinpedagogiek en -didactiek.
  • tuinieren-voeding-kinderen_een_literatuuroverzicht_maart_2012
Meer over Tuinieren-voeding-kinderen, een literatuuroverzicht ≫

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur (deel 3)

Kees Both

Literatuurlijsten
  • verschenen in Een notitie ten behoeve van het netwerk 'Ruimte voor de Jeugd', september 2004 (2007)
  • Lijst van geraadpleegde literatuur. Zie 'boeken en brochures' voor deel 1 en 2 van deze notitie.
  • ruimte_voor_de_jeugd_en_voor_de_natuur_3
Meer over Ruimte voor de jeugd en voor de natuur (deel 3) ≫

Risk and play a literature review

Literatuurlijsten
  • verschenen in Josie Gleave, juli 2008 (2007)
Meer over Risk and play a literature review ≫