Publicaties

Inspirerende boeken, brochures, artikelen en andere publicaties uit binnen- en buitenland. Om makkelijk publicaties te vinden kun je gebruik maken dan de zoekfunctie. Je kan zoeken op diverse termen (auteur, artikel, tijdschrift). Een uitgebreid en actueel Literatuuroverzicht vind je als eerste publicatie onder het zoekscherm. Eigen publicaties van Springzaad vind je ook in de winkel.

Zoek op soort

thema

tijdschrift

jaartal

Auteur

Titel

Speelnatuur en veiligheid

Visser, Mr. B.M. Baaij, Ing. G.B.J. de Bouwens, Drs. S.

Rapporten en beleidsdocumenten
 • Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer en inrichting van speelnatuur
 • speelnatuur-en-veiligheid
Meer over Speelnatuur en veiligheid ≫
afbeelding ontbreekt

Groene en levendige schoolpleinen

Wijkmilieuwerkplaats & Sport en Recreatie Rotterdam Sigrun Lobst, Liesbeth van Wifferen, Sjoerd Reinstra

Rapporten en beleidsdocumenten
 • Projectverslag ‘Groene en levendige schoolpleinen’, Pilotproject in het kader van programma ‘Duurzame wijk’

  Deze notitie is het afrondende hoofdstuk van het pilotproject “Groene en levendige schoolpleinen’.
  Het heeft als doel om de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bijna twee jaar durende project te delen met belangstellenden en daarnaast aan de verantwoordelijke instanties de wenselijkheid van veranderingen aan de bestaande situatie van de Rotterdamse schoolpleinen te laten zien.
  De notitie bestaat uit een objectief projectverslag met daarnaast de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen.
  De stukken worden geïllustreerd met kindertekeningen en foto’s van het veranderingsproces. Zo is het mogelijk om stapsgewijs het hele traject te volgen. Beginsituatie, uitgangspunten en randvoorwaarden worden beschreven en de leerpunten, succes- en faalfactoren worden benoemd.
 • Groene en levendige schoolpleinen_compressed
Meer over Groene en levendige schoolpleinen ≫
afbeelding ontbreekt

Jong leren moestuinieren

Marianne van Lier Willy Leufgen

Rapporten en beleidsdocumenten
 • Onderzoek in het kader van het programma Jong Leren Eten. In het kader van het project Jong Leren Eten hebben wij in 2017 en 2018 onderzocht hoe het er recentelijk voor staat met de locaties waar kinderen kunnen leren moestuinieren. Uitgaande van de veronderstelling dat kinderen die zelf groenten kweken zich bewuster worden van wat ze eten, zou deze educatieve activiteit in belangrijke mate bij kunnen dragen aan het doel van Jong Leren Eten om kinderen nu en in de toekomst gezonde en duurzame keuzes te laten maken, voedselwijzer te worden.
  Het onderzoek bestond uit twee delen: een kwantitatief onderzoek naar de soorten en aantallen kindermoestuinen in Nederland, en een kwalitatief onderzoek met als doel een beeld te krijgen van wat er bij deze activiteiten door kinderen gedaan en geleerd kan worden, wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende soorten locaties, waar problemen optreden en welke oplossingen gevonden werden.
Meer over Jong leren moestuinieren ≫
afbeelding ontbreekt

Factsheet Spelen in de bossen, van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen

Voedsel en Waren Autoriteit Regio Zuidwest

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Voedsel en Waren autoriteit, Regio Zuid-West, 2008 (2007)
 • Rapport dat ingaat op onderscheid tussen speelaanleidingen en speeltoestellen, aan hand van voorbeelden uit speelbossen.
 • Factsheet Spelen in de bossen
Meer over Factsheet Spelen in de bossen, van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen ≫

The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam. Nature as playing element for children.

Antonio Roade Tato

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Augustus 2013, Internship report voor de GGD Amsterdam (Engels) (2007)
 • In het kader van zijn studie Urban Environmental Management van de Wageningen Universiteit heeft Antonio Roade Tato voor de GGD Amsterdam van april-augustus 2013 een onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke speelplekken in Amsterdam. Dit beperkte pilot-onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een instrument voor de beoordeling gebruikswaarde gemeentelijke groene/speelplekken.
 • gewone-speeltuinen--antonio
Meer over The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam. Nature as playing element for children. ≫

Meer groen op het schoolplein - een interventiestudie

Sjerp de Vries

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Alterra - Wageningen UR, oktober 2013 (2007)
 • In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van groene schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2010 en 2013 op 4 schoolpleinen in Rotterdam.
 • alterra--flyer-groene-schoolpleinen-a5_28nov2013
Meer over Meer groen op het schoolplein - een interventiestudie ≫

Zaaien op beton - Groene schoolpleinen en sociale betrokkenheid in de wijk

Hendrikje Warmerdam

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Afstudeeronderzoek CMV, Hogeschool Rotterdam, 2012 (2007)
 • cmv_2012
Meer over Zaaien op beton - Groene schoolpleinen en sociale betrokkenheid in de wijk ≫

Lekker buiten

Graham Dusseldorp

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Ministerie van EL&I i.s.m. Gemeente Leiden (CJG), 2010 (2007)
 • Tips en ideeen voor het uitvoeren van het projekt 'Lekker buiten' in een gemeente. "Om ouders van baby's en peuters te inspireren meer naar buiten te gaan en te weten te komen hoe en waar hun eten groeit". een kleine brochure van 30 blz. onder redactie van Graham Dusseldorp
 • el_en_i_hb_lekker_buiten_dig
Meer over Lekker buiten ≫

Generatietuin

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Ministerie van EL&I, 2011 (2007)
 • Over de succesrijke samenwerking tussen verzorgingstehuis en kinderopvang 2 Samen in Den Haag. Een geillustreerde brochure van eveneens 40 blz. onder redactie van Corinne Verspeek.
 • el_en_i_hb_generatietuin_dig_2
Meer over Generatietuin ≫

Tuinieren in de generatietuin

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Ministerie van EL&I, 2011 (2007)
 • Deze brochure o.r.v. Berthe Schipper, John Plomp en Anja Roest schetst op 40 blz. "handreikingen bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren."
 • el_en_i_hb_generatietuin_dig
Meer over Tuinieren in de generatietuin ≫

Samenleven in de publieke ruimte

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Joke Vanreppelen, november 2010 (2007)
 • Lokale overheden zijn vaak bezig om publieke ruimtes (opnieuw) in te richten. Het streven daarbij is veelal om het samenleven in deze ruimtes zo positief mogelijk te beinvloeden, en negatief gedrag te ontmoedigen. In deze rapportage komen 26 zeer diverse voorbeelden aan bod die ter inspiratie kunnen dienen.
 • 20101030_samenlevenindepubliekeruimte
Meer over Samenleven in de publieke ruimte ≫

Verandering speelgedrag op een groen schoolplein - een casestudie

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Gemeente Rotterdam, november 2009 (2007)
 • Een onderzoek naar de effecten van een nieuw groen schoolplein in Rotterdam. Twee basisscholen hebben een gezamenlijk plein, dat in het najaar van 2008 is verbouwd tot een groen plein. Er is gekeken naar de de effecten op de gebruikswaarde, de belevingswaarde, de toe-eigeningswaarde en de attractiewaarde.
 • verandering_speelgedrag_groen_schoolplein
Meer over Verandering speelgedrag op een groen schoolplein - een casestudie ≫

Speelpolders - tips en trucs

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Kenniscentrum Recreatie, oktober 2010 (2007)
 • Een rapportage van het Kenniscentrum Recreatie, opgesteld in opdracht van Staatbosbeheer. Het rapport geeft ideeën en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van speelnatuur in open en natte gebieden, zoals polders en uiterwaarden.
 • nieuwsdoc_32
Meer over Speelpolders - tips en trucs ≫

Visie op Spelen

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Gemeente Deventer, november 2010 (2007)
 • Gemeente Deventer heeft in haar nieuwe speelbeleidsplan haar visie op spelen geformuleerd. Er is o.a. een apart hoofdstuk opgenomen over natuurlijke speelgelegenheden. Deventer biedt hiermee een belangrijke ondersteuning aan de aanleg van meer natuurlijke speelplaatsen in de gemeente.
 • visie_op_spelen
Meer over Visie op Spelen ≫

Kalf, mais, boer. Hoe ervaren kinderen de boerderijschool?

Anne Remmerswaal

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Wageningen Universiteit, 2008 (2007)
 • Welke waarde hebben de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens de boerderijschool volgens henzelf? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek en is onderzocht met een kwalitatieve casestudy waarbij een voorbeeld van een boerderijschool - een combinatie van een boerderij en een school - centraal stond.
Meer over Kalf, mais, boer. Hoe ervaren kinderen de boerderijschool? ≫

Water voor later

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Symposiumverslag 10.4.2012 (2007)
 • Samenvattingen van prensentaties tijdens een uniek symposium in Amsterdam-West i.v.m. perikelen rondom de speelwaterkwaliteit op het natuurspeelterrein Het Woeste Westen.
  Symposiumverslag
Meer over Water voor later ≫

Ouders over Risicovol Spelen, ervaringen en dilemma's

Martin van Rooijen

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in juni 2013 (2007)
 • Praktijkwetenschappelijk Onderzoek in het kader van de opleiding Master Pedagogiek aan het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht
Meer over Ouders over Risicovol Spelen, ervaringen en dilemma's ≫

Play naturally

Rapporten en beleidsdocumenten
 • verschenen in Stuart Lester & Martin Maudsley, Commission for Playday 2006 by the Children's Play Council (2007)
 • A review of children's natural play.
 • lester-en-maudsley--play-naturally
Meer over Play naturally ≫