Nieuws uit Regio Noord-Veluwe

  • Nieuwe plekken op de speelnatuurkaart
    Er gebeurt de laatste tijd best veel op de Noord-Veluwe op het gebied van speelnatuur. De regioconsulent is druk bezig om nieuwe plekken te bezoeken en te bekijken of het mooie voorbeelden zijn om op de speelnatuurkaart te zetten. Ook de oude plekken worden bekeken om te zien hoe het er voorstaat. Deze week kreeg … Lees meer
  • #79 Uit de regio’s: Procesbegeleiding groene schoolpleinen in Harderwijk
    Auteur: Marjan Deurloo In Harderwijk is een nieuw traject gestart om schoolpleinen te vergroenen. Springzaad speelt daarin een belangrijke rol. 18 november heeft de eerste inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. Helaas online en niet op een al bestaand prachtig groen schoolplein, maar niettemin waren er minimaal 4 scholen zo enthousiast geworden door de verhalen, foto’s en video’s, dat … Lees meer
  • Nieuws uit Harderwijk
    In de gemeente Harderwijk gaan minimaal 4 scholen starten met een begeleidingstraject om te komen tot een goed groen schoolplein. De gemeente Harderwijk stelt samen met Jong Leren Eten Gelderland (Groene handjes) hiervoor geld beschikbaar. De Hortus voert de begeleiding samen met twee procesbegeleiders van Springzaad uit. De eerste inspiratiebijeenkomst heeft 18 november (online) plaatsgevonden. … Lees meer