Aanspreekpunten binnen de regio

Regioconsulent Jacqueline Kiwitz

Al een tijd betrokken bij Springzaad, met hart voor natuur en hart voor kinderen. Al sinds ik, vanuit het onderwijs, startte bij Regionaal Centrum Natuur- en Milieueducatie (NME) Doetinchem en omstreken.

Het centrum werd in 2014 opgeheven door gemeentelijke bezuinigingen, ik ben kleinschalig doorgegaan als ‘BuitenLokaal’ met het gedachtegoed, veel materialen en leskisten.

Voor scholen of kinderopvangcentra die een themakist willen lenen, een activiteit, inspiratie of advies nodig hebben.

Door lid te blijven van het NME-netwerk Gelderland volg ik de ontwikkelingen en houd ik contact met collega’s. En ik ben natuurlijk lid gebleven van Springzaad.

Natuurlijk spelen combineren met educatie is mooi. Vaak gebeurt dat al vanzelf, kinderen zijn nieuwsgierig en ontdekken en onderzoeken spelenderwijs. Nu er meer groene schoolpleinen komen kun je op school een mooie, rijke leeromgeving maken, naast het avontuurlijke spel.

Wat doe je in een buitenles als leerkracht met je groep, hoe organiseer je dit, kun je bij de inrichting van de buitenruimte ook rekening houden met leermethodes of de visie van school? Het kan. NME en natuurlijk spelen komen hier mooi samen. 

Hetzelfde geldt overigens voor het vergroenen van buitenruimtes bij kinderopvang en openbare speelterreinen.

Open netwerk

Natuurlijk spelen is actueel, het ene onderzoek na het andere bewijst dat buitenspelen in de natuur goed is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom zetten gemeentes en provincies in op de trent om speelpleinen te vergroenen. Ook in de Achterhoek zouden we ons netwerk willen uitbreiden met mensen die enthousiast worden van speelnatuur in alle vormen.

Om ideeën en ervaringen te delen, vragen te stellen of elkaar te helpen. Denk aan:

*tuin- en landschapsontwerpers,
*(ecologisch) hoveniers,
*leerkrachten
*pedagogisch medewerkers
*ouders
*medewerkers van NME- en bezoekerscentra
*(speel-)boswachters
*beheerders van (natuur)speelterreinen in gemeenten
*ambtenaren groen/spelen, ruimte, welzijn, *gezondheid, onderwijs, jeugd, nme
*(hout)kunstenaars, muzikanten, theatermakers
*struin-, belevenis- en andere ‘groene’ pedagogen
*welzijnswerkers
*jeugd- en jongerenwerkers
*beheerders van woningbouwcorporaties
*praktijk betrokken wetenschappers
*IVN´ers

Doe,denk of inspireer mee! Zodat we speelnatuur een mooie plek kunnen geven in onze groene Achterhoek!

Mail: west-achterhoek@springzaad.nl

Petra (Brabant) en Jacqueline (Achterhoek) op een conferentie

De Tuinen Van Geerdink (hoveniersbedrijf/ ontwerper)

Het BinnenstebuitenBos ontwerp en realisatie/Geerdink

“Aandacht voor de tuin, voor groen. Samen, creatief, buitengewoon, eigenzinnig, uniek en betrokken, dat is waar De Tuinen van Geerdink al sinds zijn ontstaan meer dan 40 jaar geleden nog elke dag voor staat.

Een groen familiebedrijf met een hecht team vakbekwame medewerkers waar we trots op zijn. Groene vingers in denken en doen”

Een creatief tuinbedrijf in de Achterhoek (Neede) en ook één van de pioniers op het gebied van speellandschappen bouwen, groene schoolpleinen en buitenruimtes inrichten.

Ze hebben in de Achterhoek al veel speelnatuur aangelegd, de stijl is herkenbaar.

Geerdink weet veel over beheer & onderhoud, veiligheid & regels, uitdagingen en over beplanting op dergelijke plekken.

Frank ter Berg

Frank is lang werkzaam geweest binnen de biologisch-dynamische landbouw en b.d. productontwikkeling. Na een periode als leerkracht aan de Vrije school geniet hij nu van zijn pensioen. Hij zet zich nog altijd in voor de natuur en kinderen, bij IVN onder meer als voorzitter van werkgroep Strang&Iessel.

Andre Wiesman

Oud-directeur van verschillende basisscholen in de Achterhoek en momenteel bezig binnen scholenkoepel Essentius met de aanleg van een viertal groene schoolpleinen.